Projekty řešené v roce 2020

  Pořadí Kód Název projektu Poskytovatel Název hlavního příjemce Začátek Konec Řešitel za VUPP 1 TH02010345 Sušení sprejovou nebulizací – nová cesta k uchování vlastností nutraceutik TAČR C2P s.r.o. 2017 2020 Drahorád 2 Rámcová smlouva o spolupráci Zapojení se do vybraných grantových projektů EU (např. ERASMUS+) INSTITUT INPRO, a.s. Mersin University Turecko 2017 2020 Urban 3 CZ02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000625 Zřízení centra transferu…

Projekty řešené v roce 2019

Pořadí Kód Název projektu Poskytovatel Název hlavního příjemce Začátek Konec Řešitel za VUPP 1 TH02010345 Sušení sprejovou nebulizací – nová cesta k uchování vlastností nutraceutik TAČR C2P s.r.o. 2017 2020 Drahorád 2 Rámcová smlouva o spolupráci Zapojení se do vybraných grantových projektů EU (např. ERASMUS+) INSTITUT INPRO, a.s. Mersin University Turecko 2017 2020 Urban 3 CZ02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000625 Zřízení centra transferu technologií…

Projekty řešené v roce 2018

Pořadí Kód Název projektu Poskytovatel Název hlavního příjemce Začátek Konec Řešitel za VUPP Dotace pro VUPP (tis. Kč) Celkové náklady projektu (tis. Kč) 1 QJ1510160 Nové technologie získávání biologicky aktivních látek z léčivých a aromatických rostlin jako zdrojů účinných látek botanických pesticidů a potravinových doplňků MZE Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2015 2018 Houška 1 874,00 14 079,00 2 QJ1610202 Vývoj nových…

Projekty řešené v roce 2017

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. (VÚPP) - běžící projekty  Pořadí Kód Název projektu Poskytovatel Název hlavního příjemce Začátek Konec Řešitel za VUPP Dotace pro VUPP (tis. Kč) celkové náklady vč. spoluúčasti (tis. Kč) 1 QJ1310219 Pšenice se specifickým složením a vlastnostmi škrobu pro potravinářské a průmyslové účely MZE Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2013 2017 Winterová/Rysová 2 QJ1510160 Nové technologie…

Projekty řešené v roce 2016

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. (VÚPP) - běžící projekty  Pořadí Kód Název projektu Poskytovatel Název hlavního příjemce Začátek Konec 1 GA14-23482S Tepelné, elektrické a reologické vlastnosti kolagenní hmoty GA0 Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. 2014 2016 2 QJ1210093 Nové metody pro výrobu, kontrolu kvality a účinků probiotických potravin MZE Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních…

Program semináře – 22.3.2017 Jihočeská univerzita, České Budějovice

Program vzdělávacího semináře, které pořádá Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. v rámci projektu Programu rozvoje venkova, reg. č. 16/002/01210/120/000009 dne 22.3.2017 na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. „Nové technologie zpracování a skladování potravin“ 8.30 – 9.00 Registrace, občerstvení 9.00 – 9.15 Zahájení, představení ústavu, organizační informace 9.15 – 10.00 Představení a ochutnávka nápoje na bázi piva ze smrkových suků – Ing. Milan…

Projekty řešené v roce 2016

►Projekt programu: Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 „KUS“ Řešení: 04/2016 – 12/2018 QJ1610324 Studium treadičních a nových zemědělských plodin jako zdrojů antioxidantů a dalších zdraví prospěšných látek a jejich využití při výrobě potravin.. [The study of traditional and new crops as sources antioxidants and other healthful nutrients and their use in food production.] Cílem řešeného projektu je stanovení zdravotně…

Projekty řešené v roce 2015

►Program: TAČR - Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA (řešení: 01/2013 - 12/2015) TA03010625 Nové materiály a technologie pro vývoj multiplexových testů pro komplexní diagnostiku ve zdravotnictví a pro detekci alergenů v potravinách. [New materials and technology for development of multiplex test for complex diagnostics in medicine and food allergens detection.] Cílem projektu je vyvinout technologii potahování membrán pro…

Projekty řešené v roce 2014

Číslo projektu Název projektu Řeší oddělení Výzkumný záměr RO0314 Kvalita a bezpečnost potravin v moderní společnosti. Odbor výzkumu Projekty MZe QI101B090 Nové postupy produkce funkčních cereálních a mléčných potravin a funkčních nápojů s obsahem bioaktivních složek z vybraných rostlinných a živočišných zemědělských surovin s využitím probiotických mikroorganismů a postupy posuzování. Odd.výživových látek Odd.potravinářského inženýrství QI111B053 Nové postupy pro využití zemědělských…

Výběrové řízení na pozici ekonomický náměstek

Výzkumný ústav potravinářský Praha vyhlašuje výběrové řízení na pozici ekonomického náměstka.      

Glycoscience 2016

Ve dnech 20.-21.10.2016 se konal v sále na Novotného lávce 5 již 12. ročník mezinárodní konference Polysacharidů – Glycoscience 2016, která je zaměřena na průmyslovou výrobu a využití polysacharidů. V programu vystoupí i vědci z Výzkumného ústavu potravinářského Praha. Zúčastní se Pavel Skřivan, který je spoluautorem textu: The comparison of different milling processes on structure and properties of flour (poster) a Jitka…

Objekt k pronájmu

Výzkumný ústav potravinářský Praha nabízí ve svém areálu k pronájmu samostatný, plně vybavený jednopatrový objekt, případně jeho část. Celková výměra těchto prostor činí 1080 m². Objekt je možno využít jako dílny, sklady či kanceláře. Ostraha a parkovací místa v areálu jsou zajištěny. Kontakt: Ing. Stanislav Schmidt, telefon 727 887 278

Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2016

Ing. Miloš Beran byl oceněn za mimořádné výsledky ve výzkumu a experimentálním vývoji. Cena mu byla předána při slavnostním zahájení 43. ročníku výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích dne 25. srpna 2016 za vynález „Poloprovozně ověřená enkapsulace probiotických mikroorganismů v biopolymerních mikročásticích nebulizací oxidem uhličitým“.

Ceník analytických rozborů

Výzkumný ústav potravinářský Praha nabízí provedení širokého spektra analytických rozborů surovin a potravinářských výrobků. Příloha:            

Výběrové řízení

Výzkumný ústav potravinářský Praha vyhlašuje výběrové řízení na pozici „Office asistant“. Přihlášky zasílejte do 10. 10. 2016 na adresu instituce nebo elektronicky na adresu elektronické pošty marek.svetlik@vupp.cz. Nástup možný okamžitě. Příloha: