Program semináře – 22.3.2017 Jihočeská univerzita, České Budějovice

Program

vzdělávacího semináře, které pořádá Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. v rámci projektu Programu rozvoje venkova, reg. č. 16/002/01210/120/000009 dne 22.3.2017 na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

„Nové technologie zpracování a skladování potravin“

8.30 – 9.00 Registrace, občerstvení
9.00 – 9.15 Zahájení, představení ústavu, organizační informace
9.15 – 10.00 Představení a ochutnávka nápoje na bázi piva ze smrkových suků – Ing. Milan Houška, CSc.
10.00 – 11.00 Moderní způsoby zpracování potravin I. – Ing. Milan Houška, CSc.
11.00 – 11.15 Přestávka, občerstvení
11.15 – 12.15 Moderní způsoby zpracování potravin II. – prof. Ing. Jan Tříska, CSc.
12.15 – 13.00 Oběd
13.00 – 13.45 HACCP a mikrobiální nebezpečí – RNDr. Vladimír Erban, CSc
13.45 – 14.30 Mikrobiologie vody – RNDr. Vladimír Erban, CSc.
14.30 – 15.30 Šetrné postupy skladování a zpracování obilovin pro lidskou výživu – Ing. Pavel Skřivan, CSc.
15.30 – 16.00 Podpora inovací a spolupráce s výzkumnými organizacemi z evropských fondů – Ing. Jiří Trnka
16.00 – 16.30 Diskuze
16.30 – 17.30 Exkurze

Kontaktní údaje: Mgr. Helena Kavanová, Centrum transferu technologií VÚPP, v.v.i., tel.: + 420 296 792 272, mb.: + 420 737 287 024, helena.kavanova@vupp.cz, https://www.vupp.cz/

 

thumbnail of Pozvanka_seminar_22_3

Zanechat komentář

Doplňte správnou číslici do následující rovnice: *