Pozvánka na WORKSHOP – “Piš a publikuj” – aneb Jak připravit rukopis pro vědecký časopis

Pozvánka ZDE

Exkurze žáků ZŠ ve VÚPP na téma – „Senzorická analýza v praxi“, „Správná praxe skladování potravin“ a „3D tisk a jeho využití“.

Dne 14. 5. 2023 proběhly ve VÚPP, v.v.i. přednášky na téma „Senzorická analýza v praxi“, „Správná praxe skladování potravin“ a „3D…

CZECH FOOD EXPO 2024

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. se zúčastní ve dnech 9. – 12. 5. 2024  2. ročníku veletrhu CZECH FOOD EXPO…

Praktika ze senzorické analýzy pro studenty VOŠ, konaná dne 25.3.2024 ve VÚPP, v.v.i.

Pro studenty Vyšší odborné školy zdravotnické (N1.A) v Praha 4 byla připravena ve Výzkumném ústavu potravinářském s podporou projektu výzkumné infrastruktury…

XXVI. DEN VÚM – Pozvánka na workshop Výzkumného ústavu mlékárenského v Národním zemědělském muzeu Praha, dne 16.5.2024.

Pozvánka ZDE Přihláška ZDE

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ 19.4.2024

pořádaný v rámci programu STRATEGIE AV21 – POTRAVINY PRO BUDOUCNOST - CELIAKIE A POTRAVINOVÉ ALERGIE V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH https://www.vupp.cz/wp-content/uploads/2024/03/Pozvanka_19_4_2024_Strategie_AV21_Celiakie-a-alergie-v-sirsich-souvislostech.pdf

Pozvánka na potravinářský úterek – 26.3.2024 na téma – Vliv výživy v prevenci infekčních chorob

Pozvánka na 1. zasedání Rady instituce VÚPP, v.v.i. v roce 2024.

PF 2024

Všem našim kolegyním, kolegům, spolupracovníkům minulým i současným přejeme jenom to nejlepší do nového roku 2024.

Pozvánka na konferenci – Kdy se stává plant -based imitace skutečnou alternativou ?

6.prosince 2023 od 9.00 hod., Národní zemědělské muzeum s.p.o., velký sál, Kostelní 1300/4, Praha 7

Pozvánka na Workshop v rámci projektu Ministerstva zemědělství NAZV QK1910100. Vliv reformulace na trvanlivost a fyzikálně chemické vlastnosti mléčných výrobků.

Dny otevřených dveří ve VÚPP,v.v.i. v rámci “TÝDNE AKADEMIE VĚD ČR”

Ve dnech 7.11.2023 a 8.11.2023 proběhly ve VÚPP,v.v.i. Dny otevřených dveří pro studenty středních škol. Žáci si vyslechli 3 zajímavé…