Zástupci VÚPP se účastní konference o nových potravinách

Ve dnech 19.-20. června 2018 se koná mezinárodní konference o nových potravinách v Národní technické knihovně v Praze. Konference se…

VÚPP oslavil 60 let

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. oslavil v dubnu 2018 již 60 let od svého založení. V roce 1958 vznikl jako…

Ing. Pavel Skřivan, CSc. přednášel o výrobě bezlepkových potravin

V sobotu 2. června 2018 pořádal Ústav analýzy potravin a výživy VŠCHT Praha seminář Bezpečná výživa - netradiční potraviny, potraviny…

Zástupci CTT se účastní workshopu v Olomouci

Kolegové z Centra transferu technologií při VÚPP se účastní ve dnech 31. 5. - 1. 6. 2018 ve Vědeckotechnickém parku…

Vědecké sympozium ve Skalském Dvoře

Ve dnech 28.-30. května 2018 pořádá Česká společnost chemická Sympozium o nových směrech výroby a hodnocení potravin ve Skalském Dvoře.…

Luštěniny ve školních jídelnách

V úterý 22. 5. 2018 se Ing. Pavla Novotná, Mgr. Helena Kavanová a Mgr. Hana Vondráčková z Výzkumného ústavu potravinářského…

Gluten Free Prague Expo 2018

V sobotu 19. května 2018 proběhlo 13. fórum celiaků pod názvem Gluten Free Prague Expo 2018 na výstavišti PVA v…

6. národní konference transferu

Zástupci Centra transferu technologií při VÚPP se ve čtvrtek 17. května 2018 zúčastnili 6. národní konference transferu v Techmania Sience…

Nabízíme parní sterilizátor PS 405A Chirana

VÚPP, v.v.i. nabízí k odkupu Parní sterilizátor PS 405A Chirana. Předpokládaná cena: 19 600 Kč bez DPH. V případě zájmu…

Zdravá Praha 15

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i byl partnerem akce Zdravá Praha 15, která se konala 15. května 2018 na Veronském náměstí…

VÚPP na Kongresu nutričních terapeutů

Ve dnech 2. a 3. května 2018 proběhl celostátní Kongres nutričních terapeutů v Muzeu Policie ČR v Praze 2. Na…

Atomizer prezentován na konferenci BioVaria v Mnichově

Ing. Miloš Beran a Ing. Josef Drahorád se účastnili mezinárodní vědecké konference BioVaria v německém Mnichově. Představili zde formou posteru…