Kontakty:

Ing. Ivana Laknerová – vedoucí oddělení [ivana.laknerova@vupp.cz]

Ing. Radko Pechar, Ph.D. – zástupce vedoucí oddělení  [radko.pechar@vupp.cz]

Analytická chemie
Kontakt: Ing. Ivana Laknerová, e-mail: ivana.laknerova@vupp.cz, tel.: 775 888 019

• analýzy základních a vybraných minoritních nutričně významných složek v potravinářských surovinách a výrobcích (odkaz na ceník)
• stanovení antioxidační aktivity a celkových polyfenolických látek
• stanovení lepku a dalších alergenních složek potravin (mléčné bílkoviny, vejce, hořčice, arašídy, sója)
• laboratorní hodnocení stravitelnosti sacharidů s možností odhadu GI u vybraných druhů potravin
• posouzení kvality potravin na základě chemických rozborů (falšování, rozlišení tepelného ošetření mléka, oxidační procesy tuků atp.)

Bezlepkové potraviny
Kontakt: Ing. Jana Rysová, e-mail: jana.rysova@vupp.cz, tel.: 296 792 389

• provozování databáze bezlepkových potravin (www.potravinybezlepku.cz)
• poskytování bezplatné poradenské činnosti v oblasti bezlepkových potravin, v rámci konzultační činnosti udržování kontaktů s laickou veřejností prostřednictvím Společnosti pro bezlepkovou dietu
• stanovení lepku v potravinách a potravinářských surovinách
• vyhledávání nových bezlepkových surovin, hodnocení jejich nutriční hodnoty a využití do potravin pro bezlepkovou dietu
• sestavování a optimalizace receptur nových bezlepkových výrobků
• publikování informací o řešené problematice

Biotechnologie
Kontakt: Ing. Marian Urban, PhD., e-mail: marian.urban@vupp.cz, tel.: 737 287 003

• submerzní aerobní i anaerobní fermentační technologie, jejich optimalizace a následné zpracování produktů
• nabídka služeb potravinářskému průmyslu, ale i průmyslu farmaceutickému, kosmetickému a v neposlední řadě firmám zabývajícím se ekologií a ochranou životního prostředí

Kvalita potravin a výživa
Kontakt: Ing. Ivana Laknerová, e-mail: ivana.laknerova@vupp.cz, tel.: 775 888 019

• reformulace potravin podle současných výživových požadavků
• vývoj receptur výrobků určených pro skupiny obyvatel se specifickými nároky na výživu
• vývoj receptur z netradičních surovin
• odborné konzultace pro výrobce speciální výživy, konzultace a osvětová činnost pro laickou veřejnost
• senzorická analýza potravinářských surovin a výrobků
• sledování změn potravin a potravinářských surovin v průběhu skladování a technologického zpracování
• stanovování charakteristik moučných suspenzí při řízeném záhřevu (mazovatění škrobu, amylolytická aktivita obilovin)

Mikrobiologie
Kontakt: Mgr. Radko Pechar, e-mail: radko.pechar@vupp.cz, tel.: 775 435 055

• mikrobiologické analýzy potravin a potravinářských surovin
• stanovení, charakterizace a identifikace probiotických bakterií v potravinách a potravních doplňcích
• analýzy Laboratoře anaerobní mikrobiologie

Molekulární biologie
Kontakt: RNDr. Petr Hanák, PhD., e-mail: petr.hanak@vupp.cz, tel.: 777 485 646

• ověření složení potravin metodou analýzy DNA (PCR, real-time PCR), zejména identifikace živočišných druhů v potravinářských výrobcích
• vývoj metodik pro druhové určení ryb na základě jaderného genu kódujícího parvalbumin

Nanotechnologie
Kontakt: Ing. Miloš Beran, e-mail: milos.beran@vupp.cz, tel.: 296 792 361

• speciální poloprovozní technologie šetrného sprejového nebulizačního sušení a mikronizace při nízkých teplotách v rozmezí od 35⁰C do 60⁰C
• enkapsulace mikroorganismů a biologicky aktivních látek
• speciální poloprovozní technologie odstředivé výroby polymerních nanovlákenných membrán a nanovlákenných 3D konstruktů
• příprava biodegradovatelných nanovlákenných krytů ran a spálenin a nanovlákenných 3D konstruktů pro tkáňové inženýrství
• vývoj kontinuálních enzymových membránových reaktorů s nanovlákennými membránami
• vývoj alternativní technologie výroby nanovlákenných membrán vyfukováním z roztoků

Potravinářské inženýrství
Kontakt: Ing. Aleš Landfeld, e-mail: ales.landfeld@vupp.cz, tel.: 737 287 008

• zpracovatelské procesy, jejich studium, navrhování a modelování
• výzkum a vývoj nových potravinářských technologií
• výzkum a ověřování vysokotlaké pasterace (paskalizace) pro různé druhy potravin
• matematické modelování tepelných procesů
• stanovení mechanických, reologických, tepelných a sypných vlastností potravin, ale i nepotravinářských látek

Kontakt: Ing. Jiří Trnka – vedoucí oddělení (jiri.trnka@vupp.cz)

Centrum transferu technologií nabízí:

 • odborné poradenství pro malé a střední firmy a podniky
 • konzultace a servis v oblasti využití národních a evropských dotací
 • zavádění inovací a nových technologií do praxe

Více o činnosti CTT se dočtete na webových stránkách www.ctt.vupp.cz

Patenty a užitné vzory

 • Způsob tepelné sterilace koření s následným návratem aromatických látek [patent, 301416]
 • Přísada zvyšující efektivnost fermentační produkce ethanolu [patent, 302040]
 • Způsob a zařízení pro beztryskovou odstředivou výrobu nanovláken a mikrovláken na povrchu rotujících válců [patent, 303297]
 • Způsob a zařízení pro beztryskovou odstředivou výrobu nanovláken a mikrovláken s použitím rotujících válců s profilovaným povrchem[patent, 303298]
 • Způsob inaktivace hmyzu pomocí řízené atmosféry a zařízení k provádění tohoto způsobu [patent, 303557]
 • Způsob semikontinuální fermentační výroby etanolu, komplexu syrovátkových bílkovin a kvasničné biomasy ze syrovátky [patent, 303827]
 • Čerstvá mrkvová šťáva bez aktivního alergenu Dau c1 [patent, 304076]
 • Čerstvá jablečná šťáva s odstraněnou reaktivitou alergenu Mal d1 [patent, 304077]
 • Způsob dekontaminace zeleniny kyselinou peroxyoctovou [patent, 304157]
 • Způsob výroby fermentovaného syrovátkového nápoje s laktulosou [patent, 304158]
 • Potravinový přípravek s čerstvým chmelem a způsob jeho výroby [patent, 304200]
 • Substrát pro pěstování hub [patent, 304304]
 • Zařízení na získání části využitelného odpadu při zpracování dřeva na řezivo [patent, 304352]
 • Nízkokalorická doplňková potravina s obsahem proteinů a způsob její výroby [patent, 304491]
 • Odhořčený koncentrát amarantových bílkovin se zvýšeným obsahem vápníku a hořčíku a způsob jeho výroby [patent, 304782]
 • Koncovka pro netoxické ekologické ošetření zrnin před hmyzími škůdci [patent, 304947]
 • Způsob stacionární fermentace roztoků sladké syrovátky nebo jejích deproteinovaných roztoků [patent, 305264]
 • Mošt, víno nebo nápoj na bázi vína se zvýšeným obsahem přírodních lignanů a způsob jejich výroby [patent, 305406]
 • Homogenizátor sypkých hmot s možností úpravy teploty a vlhkosti [užitný vzor, 14449]
 • Pasírovací zařízení s aktivními prvky [užitný vzor, 14542]
 • Bezlepková směs na přípravu bezlepkových výrobků [užitný vzor, 14836]
 • Potravina s bezpluchým ječmenem [užitný vzor, 16072]
 • Tavený výrobek s přídavkem rostlinných surovin [užitný vzor, 16701]
 • Potraviny s bezpluchým ovsem [užitný vzor, 16972]
 • Jablečno-zeleninová směs [užitný vzor, 17274]
 • Imunologická souprava na stanovení alergenů vaječného bílku v potravinách [užitný vzor, 17443]
 • Netradiční přírodní nosiče kořenící ch a barvících látek [užitný vzor, 17464]
 • Imunologická souprava na stanovení alergenu kravského mléka beta-laktoglobulinu v potravinách [užitný vzor, 17623]
 • Dvojsložkové biodegradovatelné tkáňové adhesivum pro medicinské využití [užitný vzor, 17642]
 • Rajčatovo-brokolicová směs [užitný vzor, 17659]
 • Nealkoholický fermentovaný syrovátkový nápoj s laktulosou [užitný vzor, 17874]
 • Pomazánka nebo dressing s pohankou a sójovým tofu [užitný vzor, 17971]
 • Zařízení na tvarování a stabilizaci výrobků z proteinové směsi pod hladinou vody [užitný vzor, 18263]
 • Imunoanalytická souprava na stanovení hovězího sérového albuminu v potravinách [užitný vzor, 18533]
 • Imunoanalytická souprava na stanovení alergenu kravského mléka kaseinu v potravinách [užitný vzor, 18534]
 • Synbiotický fermentovaný mléčný a/nebo syrovátkový nápoj [užitný vzor, 18552]
 • Cizrnová pomazánka nebo dressing s rybím tukem [užitný vzor, 18714]
 • Obilná kaše s jablečnou vlákninou [užitný vzor, 18715]
 • Pivo s vyšším obsahem rutinu [užitný vzor, 18928]
 • Čerstvá jablečná šťáva s odstraněnou reaktivitou alergenu Mal d1 [užitný vzor, 19090]
 • Čerstvá mrkvová šťáva bez aktivního alergenu Dau c1 [užitný vzor, 19091]
 • Nemléčné dezerty [užitný vzor, 19142]
 • Nápoj s obsahem rutinu [užitný vzor, 19144]
 • Mlýnská obilná směs s obsahem rutinu [užitný vzor, 19230]
 • Imunologická souprava na stanovování proteinu hořčice v potravinách [užitný vzor, 19427]
 • Kombinovaná bílkovina pro potravinářské zpracování [užitný vzor, 19483]
 • Hypoalergenní bakteriální kukltura k přípravě funkčních potravin [užitný vzor, 19556]
 • Pekařské výrobky s obsahem rutinu [užitný vzor, 19629]
 • Zařízení na zpracování kombinované bílkoviny pod hladinou vody [užitný vzor, 19640]
 • Pohankovo-ječné pivo [užitný vzor, 19703]
 • Potraviny s pohankou tatarskou [užitný vzor, 19855]
 • Směs pro potraviny s pohankou tatarskou [užitný vzor, 19868]
 • Přípravek ke stimulaci růstu buněk ve tkáňových kulturách [užitný vzor, 20005]
 • Želatina (ryby) [užitný vzor, 20021]
 • Želatina (drůbež) [užitný vzor, 20022]
 • Fermentovaná funkční potravina se sníženým obsahem fenylalaminu z laktózy [užitný vzor, 20493]
 • Chléb s přídavkem netradičních luštěnin [užitný vzor, 20514]
 • Směs na chléb s netradičními luštěninami [užitný vzor, 20614]
 • Přísada pro zvýšení efektivnosti fermentační produkce ethanolu [užitný vzor, 20672]
 • Přírodní potravinový doplněk ze zpracování hlávkového zelí [užitný vzor, 20693]
 • Rostlinný dezert s rakytníkem [užitný vzor, 20879]
 • Rýžová pomazánka s přídavkem surovin z mořských organismů [užitný vzor, 20880]
 • Nemléčná rýžová kaše [užitný vzor, 20902]
 • Nemléčná slaná pomazánka [užitný vzor, 20903]
 • Přírodní jedlý obal na potraviny a léky [užitný vzor, 20913]
 • Zeleninový nápoj s přídavkem sušené syrovátky [užitný vzor, 20924]
 • Tvarohový krém se světlicovým olejem [užitný vzor, 20925]
 • Přísada pro zvýšení efektivnosti fermentační produkce ethanolu [užitný vzor, 21285]
 • Hroznová šťáva se sníženým obsahem sacharidů [užitný vzor, 21423]
 • Biopalivo z živočišných tuků [užitný vzor, 21424]
 • Zařízení k netoxické efektivní ekologické inaktivaci hmyzích škůdců na principu řízené atmosféry ve skladovaných zrnech se zachováním jejich biokvality [užitný vzor, 21488]
 • Studená rajčatovo-brokolicová omáčka [užitný vzor, 21502]
 • Nemléčná pomazánka sladká [užitný vzor, 21612]
 • Nemléčná pomazánka slaná [užitný vzor, 21712]
 • Hroznová šťáva obohacená resveratrolem [užitný vzor, 21725]
 • Zařízení k provádění inaktivace hmyzu pomocí řízené atmosféry [užitný vzor, 21830]
 • Ovocno-zeleninová šťáva [užitný vzor, 21951]
 • Rýžová pomazánka s řasami a zeleninou [užitný vzor, 21967]
 • Zeleninový nápoj s přídavkem tekuté syrovátky [užitný vzor, 21968]
 • Přírodní výrobek ze zpracování hlávkového zelí [užitný vzor, 22019]
 • Nemléčný slunečnicový nápoj [užitný vzor, 22020]
 • Ovocno-zeleninová šťáva (3-pastiňák) [užitný vzor, 22035]
 • Tl719 Ochucující složka na bázi výlisků [užitný vzor, 22036]
 • Rostlinný dezert s kustovnicí [užitný vzor, 24724]
 • Synbiotický jogurt s obsahem probiotik a fruktanů [užitný vzor, 24725]
 • Směsná ovocno-zeleninová a zeleninová šťáva s přídavkem inulinu, lecitinu a ovocného sirupu [užitný vzor, 24747]
 • Směsná ovocno-zeleninová a zeleninová šťáva s přídavkem inulinu, lecitinu a ovocného sirupu [užitný vzor, 24817]
 • Nízkoenergetický jogurt s obsahem steviol-glykosidů [užitný vzor, 25301]
 • Odhořčený koncentrát amarantových bílkovin se zvýšeným obsahem vápníku a hořčíku [užitný vzor, 25359]
 • Probiotický přípravek pro intranasální aplikaci [užitný vzor, 25462]
 • Potravinový přípravek na bázi čokolády s čerstvým chmelem [užitný vzor, 25580]
 • Potravina z polotovaru izolátů proteinů mléčných produktů [užitný vzor, 25781]
 • Čerstvý synbiotický sýr s obsahem probiotik a fruktanů [užitný vzor, 25993]
 • Univerzální bezvaječná směs na přípravu sladkého moučníku [užitný vzor, 26027]
 • Univerzální bezmléčná směs na přípravu sladkého moučníku [užitný vzor, 26028]
 • Zeleninová šťáva s přídavkem agávového sirupu [užitný vzor, 26038]
 • Zahuštěná hroznová šťáva obohacená resveratrolem a kvercetinem [užitný vzor, 26112]
 • Karbanátek z naklíčené cizrny [užitný vzor, 26205]
 • Studená omáčka ze sójového jogurtu [užitný vzor, 26206]
 • Výrobek z naklíčeného hrachu [užitný vzor, 26207]
 • Výrobek z naklíčené vigny a taveného sýra [užitný vzor, 26322]
 • Pomazánka z okary [užitný vzor, 26323]
 • Synbiotický práškový mléčno-syrovátkový a/nebo syrovátkový nápoj s obsahem probiotik a fruktanů [užitný vzor, 26327]
 • Krekry z naklíčených sójových bobů se sníženou hladinou galaktosidů [užitný vzor, 27210]
 • Biokatalyzátor pro produkci prebiotických oligosacharidů hydrolýzou inulinu [užitný vzor, 28129]
 • Zařízení pro měření tepelné kontrakce kolagenu [užitný vzor, 28344]
 • Potravinářský výrobek z hydrolyzovaného kolagenu obohacený o lignany [užitný vzor, 28358]
 • Potravinářský výrobek z obilných zrnin obohacený o lignany [užitný vzor, 28359]
 • Syrovátkový dezert [užitný vzor, 28398]
 • Pivo nebo nápoj na bázi piva s obsahem lignanů [užitný vzor, 28612]
 • Imunoanalytická souprava na detekci alergenů v potravinách [užitný vzor, 28653]

CENÍK ANALÝZ VÚPP PLATNÝ OD 1. 10. 2018

faktor Kč/vzorek (bez DPH)
Sušina 140 Kč
Popel 240 Kč
Tuk po  hydrolýze 850 Kč
Tuk Soxhlet 540 Kč
Mastné kyseliny + tuk po hydrolýze 1 980 Kč
Bílkoviny 330 Kč
Cukry (mono- a di-) 950 Kč
            (oligo- a poly-) 2 000 Kč
Sůl 590 Kč
Vláknina potravy celková 2 400 Kč
Vláknina potravy nerozpustná 2 400 Kč
Vitamin E 1 470 Kč
Vitamin A 1 350 Kč
Vitamin E+A 2 040 Kč
Karoteny 1 350 Kč
Vitamin C 870 Kč
Vitamin B1 1 360 Kč
Vitamin B2 730 Kč
Antioxidační aktivita (DPPH) 220 Kč
Antioxidační aktivita (FRAP) 250 Kč
Celkové polyfenolické látky 490 Kč
Titrační kyselost 200 Kč
Číslo kyselosti 200 Kč
Peroxidové číslo 400 Kč
pH 60 Kč
Lepek
            2 vzorky 1 960 Kč
            3-6 vzorků 920 Kč
            7-10 vzorků 720 Kč
            11-14 vzorků 650 Kč
            15-18 vzorků 590 Kč
             více 540 Kč
Alergeny (mléčné bílkoviny, vejce, hořčice, arašídy, sója)
            2 vzorky 1 960 Kč
            3-6 vzorků 920 Kč
            7-10 vzorků 720 Kč
            11-14 vzorků 650 Kč
            15-18 vzorků 590 Kč
             více 540 Kč
Senzorické hodnocení cena dohodou
Frakce sacharidů podle dostupnosti glukózy 3 790 Kč
Stanovení beta-glukanů 500 Kč
Stanovení výživ.hodnot dle platné legislativy (včetně vlákniny) 6 630 Kč
Stanovení výživ.hodnot dle platné legislativy (bez vlákniny) 4 230 Kč
Kofein 750 Kč
Kofein a theobromin 1 000 Kč
Organické kyseliny HPLC 1 000 Kč
Aktivita vody (podle počtu a charakteru vzorků) 150-300 Kč
Inulin 2 000 Kč
Mikrobiologické rozbory potravin cena dohodou
Lyofilizace (max. 0,5 kg vody/den) cena dohodou