Služby

Zkušební laboratoř

Naše laboratoř je vám k dispozici pro testování vašich výrobků nebo surovin, u kterých kvantifikujeme případný obsah potravinového alergenu. Tyto výsledky můžou být základním nástrojem k dodržení nařízení EU č.1169/2011 ohledně značení informací o alergenech u potravin popř. pokrmů. Naše metody jsou akreditované normou ISO 17025. Výzkumný ústav potravinářský Praha má v této oblasti mnohaleté zkušenosti a naše konzultace vám může sloužit k lepšímu řízení alergenů ve vaší společnosti. 

Kolekce sekvencí intronu
parvalbuminového genu ryb

Výstup projektu QK1910231-V4

„Výstup projektu QK1910231-V4 byl schválen Ministerstvem zemědělství MZE-36057/2023-18122.“

Ďas
D1 D5 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D16
Pražma
P2 P3 P7 P8 P9 P10 P12 P15
Sumec
SU_1 SU_2 SU_3 SU_4 SU_5 SU_6
Sleď 
SL_I_1 SL_I_2 SL_I_3 SL_I_4 SL_I_5 SL_I_6
Tolstolobik
To1 To2 To5 To6 To7 To9
Tilapie
TI_I_1 TI_I_2 TI_I_3 TI_I_4 TI_I_5
Jehlice
J1
Pangasius
PAN1 PAN2 PAN3 PAN4 PAN5 PAN6
Tuňák
T1 T2 T3
Úhoř 
U4
Štika 
st_I_3 st_I_1 st_I_2
Makrela
M1 M2
Pelamida
Pel1 Pel2

 

„DNA jednotlivých druhů ryb byla izolována metodou CTAB (výstup projektu QK1910231-V3). Na izolátech byla provedena PCR, převážně v oblasti druhého intronu za použití primerů dle Sun et al (2009).

Sun, Min, et al. “Detection of parvalbumin, a common fish allergen gene in food, by real-time polymerase chain reaction.” Journal of AOAC International 92.1 (2009): 234-240.

 

Práce byla finančně podpořena grantem Ministerstva zemědělství ČR, NAZV (QK1910231) a MetroFood-CZ, MŠMT (LM2023064).“

Ostatní analytické služby

ROZBORY NA OBAL VÝROBKŮ DLE PLATNÉ LEGISLATIVY

faktor Kč/vzorek (bez DPH)
Mastné kyseliny + tuk po hydrolýze 1 980 Kč
Cukry (mono- a di-) 950 Kč
Bílkoviny 330 Kč
Sůl 590 Kč
Vláknina potravy celková 2 400 Kč
Sušina 140 Kč
Popel 240 Kč
SUMA 6 630 Kč
SUMA PRO VZORKY BEZ VLÁKNINY 4 230 Kč

JEDNOTLIVÉ ANALÝZY

faktor Kč/vzorek (bez DPH)
Mastné kyseliny + tuk po hydrolýze 1 980 Kč
Tuk po  hydrolýze 850 Kč
Tuk Soxhlet 540 Kč
Cukry (mono- a di-) 950 Kč
            (oligo- a poly-) 2 000 Kč
Bílkoviny 330 Kč
Sůl 590 Kč
Vláknina potravy celková 2 400 Kč
Vláknina potravy nerozpustná 2 400 Kč
Sušina 140 Kč
Popel 240 Kč
Antioxidační aktivita (DPPH) 320 Kč
Antioxidační aktivita (FRAP) 350 Kč
Celkové polyfenolické látky 490 Kč
Peroxidové číslo 400 Kč
Titrační kyselost 200 Kč
Číslo kyselosti 200 Kč
pH 60 Kč
Organické kyseliny HPLC 1 000 Kč
Vitamin E 1 470 Kč
Vitamin A 1 350 Kč
Vitamin E+A 2 040 Kč
Karoteny 1 350 Kč
Vitamin C 870 Kč
Vitamin B1 1 360 Kč
Vitamin B2 730 Kč
Aktivita vody (podle počtu a charakteru vzorků) 150-300 Kč
Senzorické hodnocení cena dohodou
Mikrobiologické rozbory potravin cena dohodou
Lyofilizace (max. 0,5 kg vody/den) cena dohodou

Zkušební laboratoř

Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete něco jiného? Další činnosti jsou vypsány na odkaze: https://www.vupp.cz/cs/vyzkum/ Případně nás kontaktujte: vupp@vupp.cz