Zkušební laboratoř

Od 1.8.2019 se Zkušební laboratoř společnosti ELISA Development, s.r.o. stala organizační jednotkou Výzkumného ústavu potravinářského Praha, v.v.i. Realizace této změny je v souladu s požadavky Českého institutu pro akreditaci.

Ceník

ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ
*neakreditované metody

Druh analýzy Počet Cena za vzorek
bez DPH
Gluten

1 vzorek

2-10 vzorků

11 vzorků a více

1100,-

880,-

790,-

Betalaktoglobulin (syrovátkový protein mléka)
Kasein (protein mléka),
Hořčice,
Arašídy,
Sója,
Pistácie*,
Mandle*,
Lískové ořechy*,
Kešu*,
Sezam*

1 vzorek

2 vzorky a více

1550,-

1085,-

Pohanka

1 vzorek

2 vzorky a více

1600,-

1150,-

Příplatek za expresní analýzu do 24 hodin od doručení vzorku do laboratoře** 1 zakázka 2000,-
Příplatek vystavení nadstandardního počtu protokolů (více než 2 protokoly v jedné zakázce)** 1 protokol 50,-

 

ROZBORY NA OBAL VÝROBKŮ DLE PLATNÉ LEGISLATIVY

faktor Kč/vzorek (bez DPH)
Mastné kyseliny + tuk po hydrolýze 1 980 Kč
Cukry (mono- a di-) 950 Kč
Bílkoviny 330 Kč
Sůl 590 Kč
Vláknina potravy celková 2 400 Kč
Sušina 140 Kč
Popel 240 Kč
SUMA 6 630 Kč
SUMA PRO VZORKY BEZ VLÁKNINY 4 230 Kč

JEDNOTLIVÉ ANALÝZY

faktor Kč/vzorek (bez DPH)
Mastné kyseliny + tuk po hydrolýze 1 980 Kč
Tuk po  hydrolýze 850 Kč
Tuk Soxhlet 540 Kč
Cukry (mono- a di-) 950 Kč
            (oligo- a poly-) 2 000 Kč
Bílkoviny 330 Kč
Sůl 590 Kč
Vláknina potravy celková 2 400 Kč
Vláknina potravy nerozpustná 2 400 Kč
Sušina 140 Kč
Popel 240 Kč
Antioxidační aktivita (DPPH) 320 Kč
Antioxidační aktivita (FRAP) 350 Kč
Celkové polyfenolické látky 490 Kč
Peroxidové číslo 400 Kč
Titrační kyselost 200 Kč
Číslo kyselosti 200 Kč
pH 60 Kč
Frakce sacharidů podle dostupnosti glukózy 3 790 Kč
Stanovení beta-glukanů 500 Kč
Organické kyseliny HPLC 1 000 Kč
Vitamin E 1 470 Kč
Vitamin A 1 350 Kč
Vitamin E+A 2 040 Kč
Karoteny 1 350 Kč
Vitamin C 870 Kč
Vitamin B1 1 360 Kč
Vitamin B2 730 Kč
Aktivita vody (podle počtu a charakteru vzorků) 150-300 Kč
Senzorické hodnocení cena dohodou
Mikrobiologické rozbory potravin cena dohodou
Lyofilizace (max. 0,5 kg vody/den) cena dohodou

Sbírka průmyslově využitelných
mikroorganismů (RIFIS)

Výzkumný ústav potravinářský Praha v.v.i. spravuje a uchovává unikátní kolekci průmyslově využitelných mikroorganismů, čímž přispívá k uchování genofondu a ochraně biodiverzity mikroorganismů ex situ. Ve Sbírce jsou deponovány především kmeny agropotravinářsky významné. Nejvíce jsou zastoupeny houby (kvasinky) – jedná se především o kmeny alkoholového kvašení užívané v lihovarech, kmeny drožďárenské a kmeny speciální schopné likvidovat ropné materiály, v neposlední řadě kmeny využitelné v potravinářství pro výrobu speciálních dietetik a doplňků stravy. Početně druhou skupinu představují bakterie sloužící k testování netradičních potravin, nebo sloužící k produkci enzymu cyklodextrin glukosyltransferázy. Třetí skupinou mikroorganismů ve Sbírce jsou houby (plísně), kde většina kmenů jsou producenti enzymů, které jsou využívány v potravinářském průmyslu a zemědělství. Jedná se o amylázy, amyloglukosidázy, glukozaoxidázy a celulázy.

Sbírka RIFIS je součástí Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu.

Pro vyhledávání v naší sbírce použijte odkaz https://www.vurv.cz/collections/vurv.exe/search zvolte Fungi and Yeasts nebo Bacteria a v řádku níže zvolte sbírku: „Collection of Industrially Applicable Microorganisms“

Kurátor sbírky Ing. Marian Urban, PhD., zástupce Ing. Zdeněk Moučka


Kontakt: Ing. Markéta Begany, tel 737287018 email: marketa.begany@vupp.cz

Kolekce sekvencí intronu
parvalbuminového genu ryb

Ďas D1 D5 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D16
Pražma P2 P3 P7 P8 P9 P10 P12 P15
Sumec SU_1 SU_2 SU_3 SU_4 SU_5 SU_6
Sleď SLED_I_1 SLED_I_2 SLED_I_3 SLED_I_4 SLED_I_5 SLED_I_6
Tolstolobik To1 To2 To5 To6 To7 To9
Tilapie nilská TIL_I_1 TIL_I_2 TIL_I_3 TIL_I_4 TIL_I_5
Jehlice J1
Pangasius PAN1 PAN2 PAN3 PAN4 PAN5 PAN6
Tuňák T1 T2 T3
Úhoř U4
Štika stika_I_3 stika_I_1 stika_I_2
Makrela
Pelamida
Kapr

Ostatní analytické služby

Obsah teprve připravujeme..

Zkušební laboratoř

Obsah teprve připravujeme..