Zkušební laboratoř

Naše laboratoř je vám k dispozici pro testování vašich výrobků nebo surovin, u kterých kvantifikujeme případný obsah potravinového alergenu. Tyto výsledky můžou být základním nástrojem k dodržení nařízení EU č.1169/2011 ohledně značení informací o alergenech u potravin popř. pokrmů. Naše metody jsou akreditované normou ISO 17025. Výzkumný ústav potravinářský Praha má v této oblasti mnohaleté zkušenosti a naše konzultace vám může sloužit k lepšímu řízení alergenů ve vaší společnosti. 

Kolekce sekvencí intronu
parvalbuminového genu ryb

Výstup projektu QK1910231-V4

Ďas D1 D5 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D16
Pražma P2 P3 P7 P8 P9 P10 P12 P15
Sumec SU_1 SU_2 SU_3 SU_4 SU_5 SU_6
Sleď SLED_I_1 SLED_I_2 SLED_I_3 SLED_I_4 SLED_I_5 SLED_I_6
Tolstolobik To1 To2 To5 To6 To7 To9
Tilapie nilská TIL_I_1 TIL_I_2 TIL_I_3 TIL_I_4 TIL_I_5
Jehlice J1
Pangasius PAN1 PAN2 PAN3 PAN4 PAN5 PAN6
Tuňák T1 T2 T3
Úhoř U4
Štika stika_I_3 stika_I_1 stika_I_2
Makrela M1 M2
Pelamida Pel1 Pel2

Ostatní analytické služby

ROZBORY NA OBAL VÝROBKŮ DLE PLATNÉ LEGISLATIVY

faktor Kč/vzorek (bez DPH)
Mastné kyseliny + tuk po hydrolýze 1 980 Kč
Cukry (mono- a di-) 950 Kč
Bílkoviny 330 Kč
Sůl 590 Kč
Vláknina potravy celková 2 400 Kč
Sušina 140 Kč
Popel 240 Kč
SUMA 6 630 Kč
SUMA PRO VZORKY BEZ VLÁKNINY 4 230 Kč

JEDNOTLIVÉ ANALÝZY

faktor Kč/vzorek (bez DPH)
Mastné kyseliny + tuk po hydrolýze 1 980 Kč
Tuk po  hydrolýze 850 Kč
Tuk Soxhlet 540 Kč
Cukry (mono- a di-) 950 Kč
            (oligo- a poly-) 2 000 Kč
Bílkoviny 330 Kč
Sůl 590 Kč
Vláknina potravy celková 2 400 Kč
Vláknina potravy nerozpustná 2 400 Kč
Sušina 140 Kč
Popel 240 Kč
Antioxidační aktivita (DPPH) 320 Kč
Antioxidační aktivita (FRAP) 350 Kč
Celkové polyfenolické látky 490 Kč
Peroxidové číslo 400 Kč
Titrační kyselost 200 Kč
Číslo kyselosti 200 Kč
pH 60 Kč
Organické kyseliny HPLC 1 000 Kč
Vitamin E 1 470 Kč
Vitamin A 1 350 Kč
Vitamin E+A 2 040 Kč
Karoteny 1 350 Kč
Vitamin C 870 Kč
Vitamin B1 1 360 Kč
Vitamin B2 730 Kč
Aktivita vody (podle počtu a charakteru vzorků) 150-300 Kč
Senzorické hodnocení cena dohodou
Mikrobiologické rozbory potravin cena dohodou
Lyofilizace (max. 0,5 kg vody/den) cena dohodou

Zkušební laboratoř

Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete něco jiného? Další činnosti jsou vypsány na odkaze: https://www.vupp.cz/cs/vyzkum/ Případně nás kontaktujte: vupp@vupp.cz