Zde najdete výroční zprávy VÚPP za jednotlivé roky:

►2018►2017 ►2016 ►201520142013201220112010  ►2009  ►2008  ►2007  ►2006

►V článku Příspěvek výzkumné sféry k problematice falšování potravin najdete informaci o etapovém projektu EE7143 “Problematika falšování v systému kontroly jakosti potravin ČR, zaměřená na rozvoj analytických metod”, jehož koordinátorem je VÚPP.

Zde najdete přehled publikací, výzkumných a technických zpráv, přednášek, posterů apod. za jednotlivé roky:

►Gabrovská D.,Fiedlerová V. , Rysová J. , Ouhrabková J. , Laknerová I. , Mašková E. , Winterová R. , Holasová M. , Hajšlová J. , Václavíková M., Capouchová I.(2012): Nutriční a senzorické vlastnosti a obsah vybraných kontaminantů v pekařských výrobcích z konvenčně a ekologicky pěstovaných obilovin, sborník příspěvků semináře “Výzkum, vývoj a aplikace nových postupů zaměřených na kontrolu a minimalizaci vlivu činitelů s negativním dopadem na bezpečnost zemědělských surovin, produktů a potravin, průběžné poznatky řešení aktuálních projektů MZe ČR, Praha, 146-151, ISSN 978-80-7427-117-5

2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002   2001   2000   1999   1998   1997   1996

Ročenka 2014

Sborník ze Semináře ke Světovému dni výživy, 22.10.2014
Sborník ze Semináře ke Světovému dni výživy, konaném 24.10.2012

Patenty a užitné vzory

 • Způsob tepelné sterilace koření s následným návratem aromatických látek [patent, 301416]
 • Přísada zvyšující efektivnost fermentační produkce ethanolu [patent, 302040]
 • Způsob a zařízení pro beztryskovou odstředivou výrobu nanovláken a mikrovláken na povrchu rotujících válců [patent, 303297]
 • Způsob a zařízení pro beztryskovou odstředivou výrobu nanovláken a mikrovláken s použitím rotujících válců s profilovaným povrchem[patent, 303298]
 • Způsob inaktivace hmyzu pomocí řízené atmosféry a zařízení k provádění tohoto způsobu [patent, 303557]
 • Způsob semikontinuální fermentační výroby etanolu, komplexu syrovátkových bílkovin a kvasničné biomasy ze syrovátky [patent, 303827]
 • Čerstvá mrkvová šťáva bez aktivního alergenu Dau c1 [patent, 304076]
 • Čerstvá jablečná šťáva s odstraněnou reaktivitou alergenu Mal d1 [patent, 304077]
 • Způsob dekontaminace zeleniny kyselinou peroxyoctovou [patent, 304157]
 • Způsob výroby fermentovaného syrovátkového nápoje s laktulosou [patent, 304158]
 • Potravinový přípravek s čerstvým chmelem a způsob jeho výroby [patent, 304200]
 • Substrát pro pěstování hub [patent, 304304]
 • Zařízení na získání části využitelného odpadu při zpracování dřeva na řezivo [patent, 304352]
 • Nízkokalorická doplňková potravina s obsahem proteinů a způsob její výroby [patent, 304491]
 • Odhořčený koncentrát amarantových bílkovin se zvýšeným obsahem vápníku a hořčíku a způsob jeho výroby [patent, 304782]
 • Koncovka pro netoxické ekologické ošetření zrnin před hmyzími škůdci [patent, 304947]
 • Způsob stacionární fermentace roztoků sladké syrovátky nebo jejích deproteinovaných roztoků [patent, 305264]
 • Mošt, víno nebo nápoj na bázi vína se zvýšeným obsahem přírodních lignanů a způsob jejich výroby [patent, 305406]
 • Homogenizátor sypkých hmot s možností úpravy teploty a vlhkosti [užitný vzor, 14449]
 • Pasírovací zařízení s aktivními prvky [užitný vzor, 14542]
 • Bezlepková směs na přípravu bezlepkových výrobků [užitný vzor, 14836]
 • Potravina s bezpluchým ječmenem [užitný vzor, 16072]
 • Tavený výrobek s přídavkem rostlinných surovin [užitný vzor, 16701]
 • Potraviny s bezpluchým ovsem [užitný vzor, 16972]
 • Jablečno-zeleninová směs [užitný vzor, 17274]
 • Imunologická souprava na stanovení alergenů vaječného bílku v potravinách [užitný vzor, 17443]
 • Netradiční přírodní nosiče kořenící ch a barvících látek [užitný vzor, 17464]
 • Imunologická souprava na stanovení alergenu kravského mléka beta-laktoglobulinu v potravinách [užitný vzor, 17623]
 • Dvojsložkové biodegradovatelné tkáňové adhesivum pro medicinské využití [užitný vzor, 17642]
 • Rajčatovo-brokolicová směs [užitný vzor, 17659]
 • Nealkoholický fermentovaný syrovátkový nápoj s laktulosou [užitný vzor, 17874]
 • Pomazánka nebo dressing s pohankou a sójovým tofu [užitný vzor, 17971]
 • Zařízení na tvarování a stabilizaci výrobků z proteinové směsi pod hladinou vody [užitný vzor, 18263]
 • Imunoanalytická souprava na stanovení hovězího sérového albuminu v potravinách [užitný vzor, 18533]
 • Imunoanalytická souprava na stanovení alergenu kravského mléka kaseinu v potravinách [užitný vzor, 18534]
 • Synbiotický fermentovaný mléčný a/nebo syrovátkový nápoj [užitný vzor, 18552]
 • Cizrnová pomazánka nebo dressing s rybím tukem [užitný vzor, 18714]
 • Obilná kaše s jablečnou vlákninou [užitný vzor, 18715]
 • Pivo s vyšším obsahem rutinu [užitný vzor, 18928]
 • Čerstvá jablečná šťáva s odstraněnou reaktivitou alergenu Mal d1 [užitný vzor, 19090]
 • Čerstvá mrkvová šťáva bez aktivního alergenu Dau c1 [užitný vzor, 19091]
 • Nemléčné dezerty [užitný vzor, 19142]
 • Nápoj s obsahem rutinu [užitný vzor, 19144]
 • Mlýnská obilná směs s obsahem rutinu [užitný vzor, 19230]
 • Imunologická souprava na stanovování proteinu hořčice v potravinách [užitný vzor, 19427]
 • Kombinovaná bílkovina pro potravinářské zpracování [užitný vzor, 19483]
 • Hypoalergenní bakteriální kukltura k přípravě funkčních potravin [užitný vzor, 19556]
 • Pekařské výrobky s obsahem rutinu [užitný vzor, 19629]
 • Zařízení na zpracování kombinované bílkoviny pod hladinou vody [užitný vzor, 19640]
 • Pohankovo-ječné pivo [užitný vzor, 19703]
 • Potraviny s pohankou tatarskou [užitný vzor, 19855]
 • Směs pro potraviny s pohankou tatarskou [užitný vzor, 19868]
 • Přípravek ke stimulaci růstu buněk ve tkáňových kulturách [užitný vzor, 20005]
 • Želatina (ryby) [užitný vzor, 20021]
 • Želatina (drůbež) [užitný vzor, 20022]
 • Fermentovaná funkční potravina se sníženým obsahem fenylalaminu z laktózy [užitný vzor, 20493]
 • Chléb s přídavkem netradičních luštěnin [užitný vzor, 20514]
 • Směs na chléb s netradičními luštěninami [užitný vzor, 20614]
 • Přísada pro zvýšení efektivnosti fermentační produkce ethanolu [užitný vzor, 20672]
 • Přírodní potravinový doplněk ze zpracování hlávkového zelí [užitný vzor, 20693]
 • Rostlinný dezert s rakytníkem [užitný vzor, 20879]
 • Rýžová pomazánka s přídavkem surovin z mořských organismů [užitný vzor, 20880]
 • Nemléčná rýžová kaše [užitný vzor, 20902]
 • Nemléčná slaná pomazánka [užitný vzor, 20903]
 • Přírodní jedlý obal na potraviny a léky [užitný vzor, 20913]
 • Zeleninový nápoj s přídavkem sušené syrovátky [užitný vzor, 20924]
 • Tvarohový krém se světlicovým olejem [užitný vzor, 20925]
 • Přísada pro zvýšení efektivnosti fermentační produkce ethanolu [užitný vzor, 21285]
 • Hroznová šťáva se sníženým obsahem sacharidů [užitný vzor, 21423]
 • Biopalivo z živočišných tuků [užitný vzor, 21424]
 • Zařízení k netoxické efektivní ekologické inaktivaci hmyzích škůdců na principu řízené atmosféry ve skladovaných zrnech se zachováním jejich biokvality [užitný vzor, 21488]
 • Studená rajčatovo-brokolicová omáčka [užitný vzor, 21502]
 • Nemléčná pomazánka sladká [užitný vzor, 21612]
 • Nemléčná pomazánka slaná [užitný vzor, 21712]
 • Hroznová šťáva obohacená resveratrolem [užitný vzor, 21725]
 • Zařízení k provádění inaktivace hmyzu pomocí řízené atmosféry [užitný vzor, 21830]
 • Ovocno-zeleninová šťáva [užitný vzor, 21951]
 • Rýžová pomazánka s řasami a zeleninou [užitný vzor, 21967]
 • Zeleninový nápoj s přídavkem tekuté syrovátky [užitný vzor, 21968]
 • Přírodní výrobek ze zpracování hlávkového zelí [užitný vzor, 22019]
 • Nemléčný slunečnicový nápoj [užitný vzor, 22020]
 • Ovocno-zeleninová šťáva (3-pastiňák) [užitný vzor, 22035]
 • Tl719 Ochucující složka na bázi výlisků [užitný vzor, 22036]
 • Rostlinný dezert s kustovnicí [užitný vzor, 24724]
 • Synbiotický jogurt s obsahem probiotik a fruktanů [užitný vzor, 24725]
 • Směsná ovocno-zeleninová a zeleninová šťáva s přídavkem inulinu, lecitinu a ovocného sirupu [užitný vzor, 24747]
 • Směsná ovocno-zeleninová a zeleninová šťáva s přídavkem inulinu, lecitinu a ovocného sirupu [užitný vzor, 24817]
 • Nízkoenergetický jogurt s obsahem steviol-glykosidů [užitný vzor, 25301]
 • Odhořčený koncentrát amarantových bílkovin se zvýšeným obsahem vápníku a hořčíku [užitný vzor, 25359]
 • Probiotický přípravek pro intranasální aplikaci [užitný vzor, 25462]
 • Potravinový přípravek na bázi čokolády s čerstvým chmelem [užitný vzor, 25580]
 • Potravina z polotovaru izolátů proteinů mléčných produktů [užitný vzor, 25781]
 • Čerstvý synbiotický sýr s obsahem probiotik a fruktanů [užitný vzor, 25993]
 • Univerzální bezvaječná směs na přípravu sladkého moučníku [užitný vzor, 26027]
 • Univerzální bezmléčná směs na přípravu sladkého moučníku [užitný vzor, 26028]
 • Zeleninová šťáva s přídavkem agávového sirupu [užitný vzor, 26038]
 • Zahuštěná hroznová šťáva obohacená resveratrolem a kvercetinem [užitný vzor, 26112]
 • Karbanátek z naklíčené cizrny [užitný vzor, 26205]
 • Studená omáčka ze sójového jogurtu [užitný vzor, 26206]
 • Výrobek z naklíčeného hrachu [užitný vzor, 26207]
 • Výrobek z naklíčené vigny a taveného sýra [užitný vzor, 26322]
 • Pomazánka z okary [užitný vzor, 26323]
 • Synbiotický práškový mléčno-syrovátkový a/nebo syrovátkový nápoj s obsahem probiotik a fruktanů [užitný vzor, 26327]
 • Krekry z naklíčených sójových bobů se sníženou hladinou galaktosidů [užitný vzor, 27210]
 • Biokatalyzátor pro produkci prebiotických oligosacharidů hydrolýzou inulinu [užitný vzor, 28129]
 • Zařízení pro měření tepelné kontrakce kolagenu [užitný vzor, 28344]
 • Potravinářský výrobek z hydrolyzovaného kolagenu obohacený o lignany [užitný vzor, 28358]
 • Potravinářský výrobek z obilných zrnin obohacený o lignany [užitný vzor, 28359]
 • Syrovátkový dezert [užitný vzor, 28398]
 • Pivo nebo nápoj na bázi piva s obsahem lignanů [užitný vzor, 28612]
 • Imunoanalytická souprava na detekci alergenů v potravinách [užitný vzor, 28653]