Projekty řešené v roce 2022

Pořadí Kód Název projektu Poskytovatel Název hlavního příjemce Začátek Konec Řešitel za VÚPP 1 QK1910264 Potraviny s vysokým obsahem sulforafanu…

Projekty řešené v roce 2021

Pořadí Kód Název projektu Poskytovatel Název hlavního příjemce Začátek Konec Řešitel za VUPP 1 CZ02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000625 Zřízení centra transferu technologií v…

Projekty řešené v roce 2020

  Pořadí Kód Název projektu Poskytovatel Název hlavního příjemce Začátek Konec Řešitel za VUPP 1 TH02010345 Sušení sprejovou nebulizací –…

Projekty řešené v roce 2019

Pořadí Kód Název projektu Poskytovatel Název hlavního příjemce Začátek Konec Řešitel za VUPP 1 TH02010345 Sušení sprejovou nebulizací – nová…

Projekt BakeSus

Udržitelná a hygienicky nezávadná produkce v pekárenském sektoru skrze sdílení zkušeností Cílem projektu BakeSus je vytvořit e-learningový program zabývající se…

Projekty řešené v roce 2018

Pořadí Kód Název projektu Poskytovatel Název hlavního příjemce Začátek Konec Řešitel za VUPP Dotace pro VUPP (tis. Kč) Celkové náklady…

Projekty řešené v roce 2017

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. (VÚPP) - běžící projekty  Pořadí Kód Název projektu Poskytovatel Název hlavního příjemce Začátek Konec Řešitel…

Projekty řešené v roce 2016

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. (VÚPP) - běžící projekty  Pořadí Kód Název projektu Poskytovatel Název hlavního příjemce Začátek Konec 1…

Projekty řešené v roce 2016

►Projekt programu: Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 „KUS“ Řešení: 04/2016 – 12/2018 QJ1610324 Studium treadičních a nových zemědělských plodin…

Projekty řešené v roce 2015

►Program: TAČR - Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA (řešení: 01/2013 - 12/2015) TA03010625 Nové materiály a technologie pro…

Projekty řešené v roce 2014

Číslo projektu Název projektu Řeší oddělení Výzkumný záměr RO0314 Kvalita a bezpečnost potravin v moderní společnosti. Odbor výzkumu Projekty MZe…