Zkušební laboratoř

Naše laboratoř je vám k dispozici pro testování vašich výrobků nebo surovin, u kterých kvantifikujeme případný obsah potravinového alergenu. Tyto výsledky můžou být základním nástrojem k dodržení nařízení EU č.1169/2011 ohledně značení informací o alergenech u potravin popř. pokrmů. Naše metody jsou akreditované normou ISO 17025. Výzkumný ústav potravinářský Praha má v této oblasti mnohaleté zkušenosti a naše konzultace vám může sloužit k lepšímu řízení alergenů ve vaší společnosti.

Zkoušky alergenů v potravinách

 • Pro analýzy alergenů používáme vysoce citlivé ELISA metody. Jsme tak schopni stanovit jednotky a u některých alergenů i desetiny ppm (mg/kg) alergenu v potravině.
 • Metody jsou akreditované normou ISO 17025
 • Vaši potravinu s negativním výsledkem glutenu můžeme zařadit do Databáze bezlepkových výrobků
 • Můžeme vám zajistit svoz vašeho vzorku k nám do laboratoře
 • Rádi s vámi zkonzultujeme správnou interpretaci výsledku týkající se např. stop alergenů, možného zdroje kontaminace, nehomogenity vzorku atd.
 • Pomůžeme vám s výběrem vhodných metod pro kontrolu alergenů ve vašich produktech i v samotném provozu.

Analyzujeme potravinové alergeny

Potravinové alergie představují velmi vážný zdravotní problém, a to nejen díky své četnosti, ale i spektru známých potravinových alergenů. Současná alergologická praxe v ČR, Evropě ale i celosvětově registruje v průběhu posledních let nárůst alergických reakcí na potraviny. Významný krok v řešení problematiky ochrany spotřebitelů před alergeny v potravinách byl nastíněn ve standardu Codexu Alimentarius (CODEX STAN 1-1985 General Standard for Labelling of Prepackaded Foods), kde v kapitole 4.2 List of ingredients jsou vyjmenovány potraviny a složky potravin způsobující přecitlivělost a které by měly být deklarovány na obale potravin. Způsob označování potravin včetně způsobu deklarování alergenních složek v současné době upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Stanovení potravinových alergenů

 • Metody jsou akreditované normou ISO 17025 (vyjma alergenů označených *)
 • Analyzujeme vstupní suroviny, meziprodukty, potravinové doplňky i finální výrobky
 • Poskytujeme poradenství v oblasti potravinových alergenů
 • Na stanovení glutenu používáme certifikovanou soupravu RidaScreen s protilátkou R5
 • U alergenů: lepek, mléko, arašídy výsledky posíláme do 5 pracovních dní od doručení vzorků
 • U ostatních alergenů výsledky posíláme dle dohody
 • Zajišťujeme svoz vzorků ZDARMA
Alergen
– akreditované metody
Limit kvantifikace Alergen
– neakreditované metody
Limit kvantifikace
Gluten/Gliadin 5 ppm Sezam* 2.5 ppm
Kasein 1.5 ppm Mandle* 2.5 ppm
Sója – proteiny 2.5 ppm Lískové ořechy* 2.5 ppm
Hořčice – proteiny 0.5 ppm Kešu* 2.5 ppm
Arašídy – proteiny 0.1 ppm
Pohanka 0,31 ppm

V případě zájmu se neváhejte obrátit na naši laboratoř:

Mail: zkl@vupp.cz
Tel. +420 296 792 399
Mobil +420 737 287 018

Ceník 2023

Lepek (Gluten)

cena
1 vzorek 1 330,-
2-10 vzorků 1 090,-
11 a více vzorků 990,-

Ostatní alergeny

1 vzorek 2 a více vzorků
BLG (syrovátkový protein mléka) 1 990,- 1 370,-
sója 1 990,- 1 370,-
arašídy 1 990,- 1 370,-
lískové ořechy* 1 990,- 1 370,-
mandle* 1 990,- 1 370,-
kasein (protein mléka) 1 990,- 1 370,-
kešu* 1 990,- 1 370,-
sezam* 1 990,- 1 370,-
pohanka 1 990,- 1 370,-

Bonusy

Expresní analýza do 24 hodin od doručení vzorku do laboratoře** 1 zakázka 2 000,-
Vystavení nadstandardního počtu protokolů (více než 2 protokoly v jedné zakázce)** každý protokol navíc 50,-

* neakreditované metody
** příplatky jsou oznámeny zákazníkovi předem

V případě velkého množství vzorků z uvedených cen poskytujeme po dohodě množstevní slevy.
Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH.

Schválila: Ing. Markéta Begany

V případě zájmu se neváhejte obrátit na naši laboratoř:

Certifikát

Analyzujeme potravinové alergeny

Analyzujeme vstupní suroviny, meziprodukty, potravinové doplňky i finální výrobky procesu výroby potravin.

Jestliže máte o některou z analýz zájem, stáhněte si vzorový formulář níže.

Vyplněný formulář zašlete na e-mailovou adresu zkl@vupp.cz

Kontakty

Objednávky zasílejte na mail: zkl@vupp.cz
Telefon do laboratoře +420 296 792 399

V případě dotazů, budeme rádi, když se obrátíte na náš tým:

Ing. Markéta Begany, Vedoucí laboratoře
Mobil: +420 737 287 018
marketa.begany@vupp.cz

Ing. Hana Smetanová, Zástupce vedoucí laboratoře
Mobil +420 737 287 016 
hana.smetanova@vupp.cz

Ing. Marika Macháčková, Manažerka kvality zkušební laboratoře
marika.machackova@vupp.cz

Martin Froněk, Odborný pracovník laboratoře
martin.fronek@vupp.cz

Ing. Eliška Čermáková, Odborná pracovnice laboratoře
eliska.cermakova@vupp.cz