Zkušební laboratoř

Od 1.8.2019 se Zkušební laboratoř společnosti ELISA Development, s.r.o. stala organizační jednotkou Výzkumného ústavu potravinářského Praha, v.v.i. Realizace této změny je v souladu s požadavky Českého institutu pro akreditaci.

Zkoušky alergenů v potravinách

 • Analyzujeme vstupní suroviny, meziprodukty, potravinové doplňky i finální výrobky procesu výroby potravin.
 • Výsledky zasíláme do 5 pracovních dnů, u vybraných alergenů označených „*“ dle dohody (tyto metody nejsou akreditované).
 • Poskytujeme poradenství v oblasti potravinových alergenů.
 • Protokol poskytujeme v češtině i angličtině.
 • Po domluvě zařídíme svoz vzorků.
 • Testy provádíme ve vlastní zkušební laboratoři

Analyzujeme potravinové alergeny

Potravinové alergie představují velmi vážný zdravotní problém, a to nejen díky své četnosti, ale i spektru známých potravinových alergenů. Současná alergologická praxe v ČR, Evropě ale i celosvětově registruje v průběhu posledních let nárůst alergických reakcí na potraviny. Významný krok v řešení problematiky ochrany spotřebitelů před alergeny v potravinách byl nastíněn ve standardu Codexu Alimentarius (CODEX STAN 1-1985 General Standard for Labelling of Prepackaded Foods), kde v kapitole 4.2 List of ingredients jsou vyjmenovány potraviny a složky potravin způsobující přecitlivělost a které by měly být deklarovány na obale potravin. Způsob označování potravin včetně způsobu deklarování alergenních složek v současné době upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Stanovení potravinových alergenů

 • Metody jsou akreditované normou ISO 17025 (vyjma alergenů označených *)
 • Analyzujeme vstupní suroviny, meziprodukty, potravinové doplňky i finální výrobky
 • Poskytujeme poradenství v oblasti potravinových alergenů
 • Na stanovení glutenu používáme certifikovanou soupravu RidaScreen s protilátkou R5
 • U alergenů: lepek, mléko, arašídy výsledky posíláme do 5 pracovních dní od doručení vzorků
 • U ostatních alergenů výsledky posíláme dle dohody
 • Zajišťujeme svoz vzorků ZDARMA
Alergen
– akreditované metody
Limit kvantifikace Alergen
– neakreditované metody
Limit kvantifikace
Gluten/Gliadin 5 ppm Sezam* 2.5 ppm
β-laktoglobulin 0.2 ppm Pistácie* 1 ppm
Kasein 1.5 ppm Mandle* 2.5 ppm
Sója – proteiny 2.5 ppm Lískové ořechy* 2.5 ppm
Hořčice – proteiny 0.5 ppm Kešu* 2.5 ppm
Arašídy – proteiny 0.1 ppm
Pohanka 0,31 ppm

V případě zájmu se neváhejte obrátit na naši laboratoř:

Mail: zkl@vupp.cz
Tel. +420 296 792 399
Mobil +420 737 287 018

Odborný tým: 

Ing. Hana Smetanová, vedoucí laboratoře

Mobil +420 737 287 016

Ing. Markéta Begany, zástupkyně vedoucí laboratoře

Ing. Marika Šavrdová, odborná pracovnice

Kristýna Mutalová, odborná pracovnice

Ceník

Druh analýzy Počet Cena za vzorek
bez DPH
Gluten

1 vzorek

2-10 vzorků

11 vzorků a více

1100,-

880,-

790,-

Betalaktoglobulin (syrovátkový protein mléka)
Kasein (protein mléka),
Hořčice,
Arašídy,
Sója,
Pistácie*,
Mandle*,
Lískové ořechy*,
Kešu*,
Sezam*

1 vzorek

2 vzorky a více

1550,-

1085,-

Pohanka

1 vzorek

2 vzorky a více

1600,-

1150,-

Příplatek za expresní analýzu do 24 hodin od doručení vzorku do laboratoře** 1 zakázka 2000,-
Příplatek vystavení nadstandardního počtu protokolů (více než 2 protokoly v jedné zakázce)** 1 protokol 50,-

* neakreditované metody
** příplatky jsou oznámeny zákazníkovi předem

v případě velkého množství vzorků z uvedených cen poskytujeme po dohodě množstevní slevy

Schválila: Ing. Hana Smetanová

V případě zájmu se neváhejte obrátit na naši laboratoř:

Mail: zkl@vupp.cz
Tel.: +420 296 792 399
Mobil: +420 737 287 018

Odborný tým: 

Ing. Hana Smetanová, vedoucí laboratoře
Mobil +420 737 287 016

Ing. Markéta Begany, zástupkyně vedoucí laboratoře
Ing. Marika Šavrdová, odborná pracovnice
Kristýna Mutalová, odborná pracovnice

Certifikát

Analyzujeme potravinové alergeny

Analyzujeme vstupní suroviny, meziprodukty, potravinové doplňky i finální výrobky procesu výroby potravin.

Jestliže máte o některou z analýz zájem, stáhněte si vzorový formulář níže.

Vyplněný formuláře zašlete na e-mailovou adresu zkl@vupp.cz