Projekty řešené v roce 2018

Pořadí Kód Název projektu Poskytovatel Název hlavního příjemce Začátek Konec Řešitel za VUPP Dotace pro VUPP (tis. Kč) Celkové náklady projektu (tis. Kč)
1 QJ1510160 Nové technologie získávání biologicky aktivních látek z léčivých a aromatických rostlin jako zdrojů účinných látek botanických pesticidů a potravinových doplňků MZE Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2015 2018 Houška 1 874,00 14 079,00
2 QJ1610202 Vývoj nových plodin s cílem produkce potravinářských výrobků s vyšší výživovou hodnotou MZE Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta potravinářské a biochemické technologie 2016 2018 Houška 821,00 7 207,00
3 QJ1610324 Studium tradičních a nových zemědělských plodin jako zdrojů antioxidantů a dalších zdraví prospěšných látek a jejich využití při výrobě potravin. MZE Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Zemědělská fakulta 2016 2018 Laknerová 1 238,00 9 489,00
4 TH02010345 Sušení sprejovou nebulizací – nová cesta k uchování vlastností nutraceutik TACR C2P s.r.o. 2017 2020 Drahorád 1 720,00 7 368,00
5 Rámcová smlouva o spolupráci Zapojení se do vybraných grantových projektů EU (např. ERASMUS+) INSTITUT INPRO, a.s. Mersin University Turecko 2017 2020 Urban 551,00 1 002,00
6 CZ02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000625 Zřízení centra transferu technologií v rámci VÚPP, v.v.i. MŠMT Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. 2017 2021 Trnka 11 899,00 12 526,00
7 17-31765A Potenciál xantohumolu a beta hořkých kyselin pro léčbu nozokomálních infekcí Mzdrav Univerzita obrany 2017 2020 Houška 2 528,00 11 225,00
8 TH02011019 Využití biologického pesticidu pro ochranu plodin při skladování TACR BIOPREPARÁTY, spol. s r.o. 2016 2020 Landfeld 2 000,00 3 666,00
9 TH03020466 Inovované zařízení a technologie pro průmyslovou výrobu nanovláken vyfukováním z roztoků TACR Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. 2017 2021 Beran 4 890,00 14 040,00
10 TH03010019 Vývoj bezlepkového pečiva s vysokou nutriční hodnotou využitím nových technologických postupů a netradičních potravinářských surovin a posouzení zdravotních rizik TACR PERNÍK, s.r.o. 2017 2021 Beran 2 240,00 22 429,00

Zanechat komentář

Doplňte správnou číslici do následující rovnice: *