Projekty řešené v roce 2022

Pořadí Kód Název projektu Poskytovatel Název hlavního příjemce Začátek Konec Řešitel za VÚPP 1 QK1910264 Potraviny s vysokým obsahem sulforafanu NAZV Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. 2019 2022 Houška 2 QK1910103 České bylinky pro nové potraviny podporující zdraví populace NAZV Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. 2019 2023 Houška 3 TH04010014 Potraviny bez konzervantů TAČR Výzkumný ústav rostlinné výroby,…

Projekty řešené v roce 2021

Pořadí Kód Název projektu Poskytovatel Název hlavního příjemce Začátek Konec Řešitel za VUPP 1 CZ02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000625 Zřízení centra transferu technologií v rámci VÚPP, v.v.i. MŠMT Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. 2017 2021 Landfeld 2 TH03020466 Inovované zařízení a technologie pro průmyslovou výrobu nanovláken vyfukováním z roztoků TAČR Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. 2017 2021 Beran 3 TH03010019 Vývoj bezlepkového pečiva s…

Projekty řešené v roce 2020

  Pořadí Kód Název projektu Poskytovatel Název hlavního příjemce Začátek Konec Řešitel za VUPP 1 TH02010345 Sušení sprejovou nebulizací – nová cesta k uchování vlastností nutraceutik TAČR C2P s.r.o. 2017 2020 Drahorád 2 Rámcová smlouva o spolupráci Zapojení se do vybraných grantových projektů EU (např. ERASMUS+) INSTITUT INPRO, a.s. Mersin University Turecko 2017 2020 Urban 3 CZ02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000625 Zřízení centra transferu…

Projekty řešené v roce 2019

Pořadí Kód Název projektu Poskytovatel Název hlavního příjemce Začátek Konec Řešitel za VUPP 1 TH02010345 Sušení sprejovou nebulizací – nová cesta k uchování vlastností nutraceutik TAČR C2P s.r.o. 2017 2020 Drahorád 2 Rámcová smlouva o spolupráci Zapojení se do vybraných grantových projektů EU (např. ERASMUS+) INSTITUT INPRO, a.s. Mersin University Turecko 2017 2020 Urban 3 CZ02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000625 Zřízení centra transferu technologií…

Projekt BakeSus

Udržitelná a hygienicky nezávadná produkce v pekárenském sektoru skrze sdílení zkušeností Cílem projektu BakeSus je vytvořit e-learningový program zabývající se kvalitou a bezpečností potravin, který bere v potaz jak hygienu, tak i šetrný přístup k životnímu prostředí, a přizpůsobí ho pro potřeby pekárenského a cukrářského sektoru. Studijní materiály zvýší konkurenceschopnost v sektoru a posílí kapacity jak lektorů, tak i pracovníků.…

Projekty řešené v roce 2018

Pořadí Kód Název projektu Poskytovatel Název hlavního příjemce Začátek Konec Řešitel za VUPP Dotace pro VUPP (tis. Kč) Celkové náklady projektu (tis. Kč) 1 QJ1510160 Nové technologie získávání biologicky aktivních látek z léčivých a aromatických rostlin jako zdrojů účinných látek botanických pesticidů a potravinových doplňků MZE Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2015 2018 Houška 1 874,00 14 079,00 2 QJ1610202 Vývoj nových…

Projekty řešené v roce 2017

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. (VÚPP) - běžící projekty  Pořadí Kód Název projektu Poskytovatel Název hlavního příjemce Začátek Konec Řešitel za VUPP Dotace pro VUPP (tis. Kč) celkové náklady vč. spoluúčasti (tis. Kč) 1 QJ1310219 Pšenice se specifickým složením a vlastnostmi škrobu pro potravinářské a průmyslové účely MZE Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2013 2017 Winterová/Rysová 2 QJ1510160 Nové technologie…

Projekty řešené v roce 2016

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. (VÚPP) - běžící projekty  Pořadí Kód Název projektu Poskytovatel Název hlavního příjemce Začátek Konec 1 GA14-23482S Tepelné, elektrické a reologické vlastnosti kolagenní hmoty GA0 Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. 2014 2016 2 QJ1210093 Nové metody pro výrobu, kontrolu kvality a účinků probiotických potravin MZE Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních…

Projekty řešené v roce 2016

►Projekt programu: Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 „KUS“ Řešení: 04/2016 – 12/2018 QJ1610324 Studium treadičních a nových zemědělských plodin jako zdrojů antioxidantů a dalších zdraví prospěšných látek a jejich využití při výrobě potravin.. [The study of traditional and new crops as sources antioxidants and other healthful nutrients and their use in food production.] Cílem řešeného projektu je stanovení zdravotně…

Projekty řešené v roce 2015

►Program: TAČR - Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA (řešení: 01/2013 - 12/2015) TA03010625 Nové materiály a technologie pro vývoj multiplexových testů pro komplexní diagnostiku ve zdravotnictví a pro detekci alergenů v potravinách. [New materials and technology for development of multiplex test for complex diagnostics in medicine and food allergens detection.] Cílem projektu je vyvinout technologii potahování membrán pro…

Projekty řešené v roce 2014

Číslo projektu Název projektu Řeší oddělení Výzkumný záměr RO0314 Kvalita a bezpečnost potravin v moderní společnosti. Odbor výzkumu Projekty MZe QI101B090 Nové postupy produkce funkčních cereálních a mléčných potravin a funkčních nápojů s obsahem bioaktivních složek z vybraných rostlinných a živočišných zemědělských surovin s využitím probiotických mikroorganismů a postupy posuzování. Odd.výživových látek Odd.potravinářského inženýrství QI111B053 Nové postupy pro využití zemědělských…