Projekty řešené v roce 2017

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. (VÚPP) – běžící projekty 
Pořadí Kód Název projektu Poskytovatel Název hlavního příjemce Začátek Konec Řešitel za VUPP Dotace pro VUPP (tis. Kč) celkové náklady vč. spoluúčasti (tis. Kč)
1 QJ1310219 Pšenice se specifickým složením a vlastnostmi škrobu pro potravinářské a průmyslové účely MZE Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2013 2017 Winterová/Rysová
2 QJ1510160 Nové technologie získávání biologicky aktivních látek z léčivých a aromatických rostlin jako zdrojů účinných látek botanických pesticidů a potravinových doplňků MZE Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2015 2018 Houška
3 QJ1610202 Vývoj nových plodin s cílem produkce potravinářských výrobků s vyšší výživovou hodnotou MZE Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta potravinářské a biochemické technologie 2016 2018 Houška
4 QJ1610324 Studium tradičních a nových zemědělských plodin jako zdrojů antioxidantů a dalších zdraví prospěšných látek a jejich využití při výrobě potravin. MZE Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Zemědělská fakulta 2016 2018 Laknerová
5 TA04010762 Zlepšení kvality bezlepkového pečiva novými zdroji proteinů TACR PERNÍK s.r.o. 2014 2017 Drahorád
6 TH01020905 Progresivní nanotechnologie pro potravinářské a medicínské aplikace. TACR Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. 2015 2017 Beran
7 QJ1210093 Protokol poloprovozního ověření výroby sušeného extraktu konopného semene, fortifikovaného kurkuminem a enkapsulovanými probiotickými bakteriemi – licenční smlouva VÚPP, v.v.i. C2P s.r.o. ( nabyvatel licence) 2017 2022 Beran
8 TH02010345 Sušení sprejovou nebulizací – nová cesta k uchování vlastností nutraceutik TACR C2P s.r.o. 2017 2020 Beran
9 Rámcová smlouva o spolupráci Zapojení se do vybraných grantových projektů EU (např. ERASMUS+) INSTITUT INPRO, a.s. Mersin University Turecko 2017 2020 Urban
10 CZ02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000625 Zřízení centra transferu technologií v rámci VÚPP, v.v.i. MŠMT Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. 2017 2021 Trnka
11 861-2016-14151 Současné trendy výzkumu a výroby potravin pro skupiny obyvatel se zvláštnímy požadavky na výživu MZE Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. 2016 2017 Skřivan
12 17-31765A Potenciál xantohumolu a beta hořkých kyselin pro léčbu nozokomálních infekcí Mzdrav Univerzita obrany 2017 2020 Houška 2528 2810

Zanechat komentář

Doplňte správnou číslici do následující rovnice: *