Projekty řešené v roce 2022

Pořadí Kód Název projektu Poskytovatel Název hlavního příjemce Začátek Konec Řešitel za VÚPP
1 QK1910264 Potraviny s vysokým obsahem sulforafanu NAZV Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. 2019 2022 Houška
2 QK1910103 České bylinky pro nové potraviny podporující zdraví populace NAZV Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. 2019 2023 Houška
3 TH04010014 Potraviny bez konzervantů TAČR Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. 2019 2022 Houška
4 QK1910231 Nové přístupy k průkazu falšování rybího masa pomocí genomové DNA NAZV Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. 2019 2023 Čermáková
5 QK1910351 Divoká a domácí prasata jako zdroj probiotických kultur a vliv technologických postupů přípravy a skladby synbiotického krmiva na jeho efektivitu a funkčnost NAZV Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. 2019 2023 Pechar
6 LM2018100 Metrofood-CZ, Infrastruktura pro propagaci metrologie v potravinářství a výživě v České republice MŠMT Česká zemědělská univerzita v Praze 2019 2022 Šmídová
7 GA 817683 FOX Horizon 2020 – the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e.V 2019 2023 Houška
8 FV40120 Biotechnologická produkce biologicky aktivních látek pro potravinářské a lékařské užití MPO C2P s.r.o. 2019 2022 Urban
9 17/005/1611b/452/000112 BIOFERM-Nové příležitosti inovovaných technologií fermentace v oblasti výroby zdravých potravin SZIF LifeTree s.r.o. 2019 2022 Landfeld
10 FW01010347 Smart potraviny s biočipovou kontrolou TAČR ESSENCE LINE, s.r.o. 2020 2023 Urban
11 H2020-INFRADEV-2019-2, NO. 871083 METROFOOD-PP – METROFOOD-RI Preparatory Phase Project EK, H2020 Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. 2020 2022 Šmídová
12 NU20-08-00208 Nové vaskularizované konstrukty na bázi kmenových buněk pro inženýrství měkkých a tvrdých tkání MZČR Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. 2020 2023 Beran
13 21-07851S Studium metod modifikace mechanických vlastností a struktury kolagenní hmoty GAČR Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. 2021 2023 Houška

 

Zanechat komentář

Doplňte správnou číslici do následující rovnice: *