LC-MS/MS

VÚPP zkoumá potraviny pomocí LC-MS/MS analýzy

Výzkumný ústav potravinářský, v.v.i. začal pro svou výzkumnou činnost v oblasti analýzy potravin využívat nový kapalinový chromatograf Agilent Infinity 1260 ve spojení s hmotnostním detektorem typu trojitého kvadrupólu Agilent 6460 s patentovanou technologií ionizace (ESI Agilent Jet Stream Technology). Do budoucna tak bude možné pomocí LC-MS/MS analýzy zkoumat potraviny z nejrůznějších hledisek. Bude možné se zaměřovat na důležité látky, které ovlivňují např. stárnutí, lidské zdraví, chování, vitalitu.

Pořízený systém UPLC (Ultra Performance Liquid) je separační technika v oblasti kapalinové chromatografie, kde se využívá sorbentů s vynikající mechanickou pevností a mimořádnou separační účinností. Celý proces probíhá za vyšších tlaků (do 600 bar) v porovnání s klasickou technikou HPLC. To přináší řadu předností, především kratší doby analýz (vyšší produktivita), snížení nákladů na rozpouštědla, zvýšení separační účinnosti, snížení meze detekce, zvýšení citlivosti a poskytování většího množství kvalitativních informací atp. Hmotnostní detekce typu trojitého kvadrupólu pak umožňuje kvantitativní analýzu základních a především minoritních nutričně významných složek potravin, složek podmiňující chuť, termolabilních látek, různých stopových toxických látek vyskytujících se v potravinářských surovinách a produktech (agrochemikálie, mykotoxiny, rezidua veterinárních léčiv a pesticidů, růstové či jiné hormony). Velmi zajímavou oblastí, kde se LC-MS/MS může uplatnit je metabolomika nebo metabonomika mikroorganismů ve smyslu profilování vybraných metabolitů. Pomocí LC-MS/MS bude také možné sledovat změny některých výše uvedených látek během různých technologických procesů (tepelné úpravy, stárnutí potravin apod.).

Zanechat komentář

Doplňte správnou číslici do následující rovnice: *