Výzkumný ústav potravinářský Praha

VÚPP na Kongresu nutričních terapeutů

Ve dnech 2. a 3. května 2018 proběhl celostátní Kongres nutričních terapeutů v Muzeu Policie ČR v Praze 2. Na tuto akci byli pozváni zástupci Výzkumného ústavu potravinářského Praha, Ing. Milan Houška, CSc. a Ing. Pavla Novotná, aby prezentovali činnost naší instituce a představili vybrané výsledky výzkumu. Ing. Houška přednesl prezentaci o výzkumné činnosti, zakázkové činnosti VÚPP a o vybraných výrobcích, na jejichž vývoji či zavádění do praxe se odborníci z VÚPP podíleli. Účastníci kongresu mohli během přestávek u stánku VÚPP ochutnat vybrané výrobky (např. sirup Smrkáček, zázvorový doplněk stravy Eligin) a diskutovat se zástupci naší instituce. Blíže se mohli také seznámit s potravinářskými technologiemi (např. paskalizací, klíčením luštěnin). A rovněž mohli získat informace o bezlepkové databázi potravin (potravinybezlepku.cz), kterou VÚPP spravuje a neustále rozšiřuje.

Kongres byl akreditován Českou asociací sester jako akce celoživotního vzdělávání pro obory: nutriční terapeut, všeobecná sestra, farmaceutický asistent, zdravotní laborant, porodní asistentka, asistent ochrany veřejného zdraví, zdravotnický záchranář a zdravotně sociální pracovník.

Zanechat komentář

Doplňte správnou číslici do následující rovnice: *