přístroj na měření vlastností mouky

VÚPP má nový přístroj na měření vlastností mouky

Výzkumný ústav potravinářský, v.v.i má nový přístroj na měření vlastností mouky – Amylograf E firmy Brabender. Přístroj splňuje normu 126/1. Jeho použití je pro měření a záznam charakteristik chování moučných suspenzí při řízeném záhřevu. Lze tak stanovit průběhy mazovatění škrobu a nepřímo stanovit amylolytické aktivity obilovin, mouk, šrotu jakožto základních vlastností mouk a obilných produktů určených k pečení a vaření. Získané amylografické křivky zobrazují průběh změny viskozity analyzované moučné suspenze v závislosti na druhu plodiny a způsobu mletí.

Zanechat komentář

Doplňte správnou číslici do následující rovnice: *