FOX - Food processing in a box

VÚPP je zapojen do projektu FOX

Výroba potravin nemusí probíhat pouze ve velké továrně mimo město, ale třeba i v těsné blízkosti vašeho domova. Chtěli byste vědět, jak na to? Výzkumný ústav potravinářský Praha je zapojen do evropského projektu FOX – Food processing in a box (zpracování potravin v „krabici“). Projekt se zabývá transformací velkovýrobních technologií pro zpracování ovocných a zeleninových produktů na malé, flexibilní a mobilní jednotky (výrobní linky), které mohou být třeba ve vaší čtvrti. FOX stimuluje krátké dodavatelské potravinové řetězce. Zaměřuje se na technologie mírného zpracování, jako je např. nízkoteplotní sušení a mírné konzervační techniky kvůli dosažení nejlépe vyhovující nutriční kvalitě ovocných a zeleninových produktů. Klíčem má být minimalizace využití zdrojů a obalových materiálů.

Co znamená termín „v krabici“?

Termín „krabice“ znamená mobilní kontejnerovou výrobní linku. Ta obsahuje veškeré potřebné zařízení k mírnému zpracování ovoce a zeleniny poblíž sadu, statku nebo farmy. Projekt FOX má za cíl najít inovativní zpracovatelská řešení, která budou kompaktní, mobilní a flexibilní, což znamená, že veškeré zařízení se dá uložit do kontejneru, přemísťovat v rámci regionu např. od jednoho sadu či statku ke druhému a používat pro různé typy sklizeného ovoce a zeleniny. V projektu budou vyvinuty 3 typy mobilních kontejnerů (prototypy budou do roku 2023). A jak vypadá takový mobilní kontejner na zpracování jablečné šťávy se můžete podívat zde.

Partneři projektu

Na vývoji projektu FOX spolupracuje celkem 25 partnerů. Jedná se o univerzity, výzkumné instituce, malé a střední podniky, průmysl a asociace se sídlem v různých evropských zemích. Každý partner pracuje na jiné části projektu (pracovní oblasti). Partneři z různých pracovních oblastí se pravidelně navzájem informují o svých výsledcích a závěrech. Zde najdete přehled všech partnerů.

Zájemci se mohou zapojit do zájmové skupiny FOX pro malé zpracovatele potravin, kde budou moci spolupracovat, sdílet své zkušenosti a vyzkoušet si nový způsob výroby potravin.

Více o projektu se dozvíte na: https://www.fox-foodprocessinginabox.eu/cs/

*Projekt obdržel finanční prostředky z programu Horizont 2020 pro výzkum a inovace EU pod projektovým číslem 817683.

Zanechat komentář

Doplňte správnou číslici do následující rovnice: *