Tým CTT se účastní stáží na CTT Masarykovy univerzity

Centrum pro transfer technologií Masarykovy univerzity v Brně pořádá ve dnech 30. 7.- 8. 8. 2018 pro zájemce o danou tématiku stáže. Tým Centra transferu technologií při Výzkumném ústavu potravinářském Praha, v.v.i. vyslal své zástupce (Ing. Lucii Dohnalovou, Mgr. Helenu Kavanovou, Martina Hofmana, Ing. Ivetu Horníčkovou, MBA, Ing. Jiřího Trnku a Ing. Aleše Landfelda), aby získali cenné rady a zkušenosti od již zaběhlého CTT v Brně. Ti dle svého pracovního zaměření se pak účastnili seminářů, workshopů a exkurzí na vybraných pracovištích. Mezi tématy se objevily: PR Centra transferu technologií, účtování a evidence duševního vlastnictví, financování a vedení projektů CTT, komercionalizace VaV, problematika spin-off společností a praktické příklady.

www.ctt.muni.cz

  

 

Zanechat komentář

Doplňte správnou číslici do následující rovnice: *