Program semináře – 1.3.2017 Technopark Kralupy

Program

vzdělávacího semináře, které pořádá Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. v rámci projektu Programu rozvoje venkova, reg. č. 16/002/01210/120/000009 dne 1. 3. 2017 v Technoparku Kralupy nad Vltavou.

„Nové technologie zpracování a skladování potravin“

9.00 – 9.30                   Registrace, občerstvení

9.30 – 9.40                   Zahájení, organizační informace

9.40 – 10.40                 Šetrné postupy skladování a zpracování obilovin pro lidskou výživu – Ing. Pavel Skřivan, CSc.

10.45 – 11.45               HACCP a mikrobiální nebezpečí – RNDr. Vladimír Erban, CSc.

11.50 – 12.50               Hygiena v nových podmínkách státního dozoru s cílem minimalizace rizik v provozovnách společného stravování – RNDr. Vladimír Erban, CSc.

13.00 – 13.45               Oběd

13.45 – 14.30               Moderní způsoby zpracování potravin – Ing. Milan Houška, CSc.

14.30 – 15.15               Databáze moderních technologií – Ing. Milan Houška, CSc.

15.15 – 16.00               Podpora inovací a spolupráce s výzkumnými organizacemi z evropských fondů – Ing. Jiří Trnka

16.00 – 16.30               Diskuse

16.30 – 17.30               Exkurze

Kontaktní údaje: Mgr. Helena Kavanová, Centrum transferu technologií VÚPP, v.v.i., tel.: + 420 296 792 272, mb.: + 420 737 287 024, helena.kavanova@vupp.cz, https://www.vupp.cz/

Zanechat komentář

Doplňte správnou číslici do následující rovnice: *