Pozvánka

na vzdělávací semináře, který pořádá Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. v rámci projektu Programu rozvoje venkova, reg. č. 16/002/01210/120/000009

„Nové technologie zpracování a skladování potravin“

Vážená paní, vážený pane

ráda bych Vás pozvala na semináře pro potravinářské a zemědělské podniky, které se budou konat v roce 2017 na 6 místech celé České republiky.

Akce se koná v následujících termínech:

1. 3. 2017 TECHNOPARK KRALUPY Kralupy nad Vltavou
22. 3. 2017 JIHOČESKÁ UNIVERZITA České Budějovice
12. 4. 2017 VINAŘSTVÍ CHRÁMCE Chrámce (Most)
3. 5. 2017 VÝZKUMNÝ ÚSTAV PÍCNINÁŘSKÝ Troubsko
18. 10. 2017 UNIVERZITA TOMÁŠ BATI Zlín
15. 11. 2017 VÝZKUMNÝ ÚSTAV BRAMBORÁŘSKÝ Havlíčkův Brod

Program:

9.00 – 9.30 registrace, občerstvení
9.30 – 12.30 dopolední blok přednášek
9.30 – 12.30 oběd
13.30 – 16.30 odpolední blok přednášek, diskuse
16.30 – 17.30 exkurze

Na semináři vystoupí: Ing. Pavel Skřivan, CSc., RNDr. Vladimír Erban, CSc., Ing. Milan Houška, CSc, Ing. Jiří Trnka a další.

Témata jednotlivých přednášek se budou týkat nových technologií ve výrobě a skladování, možností spolupráce s výzkumem, možností spolupráce v rámci dotačních titulů, aj. Rádi bychom připravili témata na míru zúčastněným podnikům. Napište nám prosím, o jaká témata máte zájem, event. konkrétní otázky.

Program se na každém semináři bude opakovat, vyberte si proto místo, které je Vám nejblíže. Každý seminář je kapacitně omezen. Prosím kontaktujte mě, v případě svého zájmu, co nejdříve.

Registrujte se prosím pomocí tlačítka níže.

VÝUKOVÉ MATERIÁLY A OBČERSTVENÍ ZDARMA.

Kontaktní údaje: Mgr. Helena Kavanová, Centrum transferu technologií VÚPP, v.v.i., tel.: + 420 296 792 343, mb.: + 420 737 287 024, helena.kavanova@vupp.cz, https://www.vupp.cz/

Na nejbližší seminář se prosím registrujte pomocí tlačítka níže.

ZAREGISTRUJTE SE

Program

vzdělávacího semináře, který pořádá Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. v rámci projektu Programu rozvoje venkova, reg. č. 16/002/01210/120/000009 dne 1. 3. 2017 v Technoparku Kralupy nad Vltavou.

„Nové technologie zpracování a skladování potravin“ 

8.45 – 9.00 Zahájení, organizační informace
9.00 – 9.30 Představení VUPP, představení Technoparku Kralupy
9.30 – 10.30 Šetrné postupy skladování a zpracování obilovin pro lidskou výživu – Ing. Pavel Skřivan, CSc.
10.30 – 11.30 HACCP a mikrobiální nebezpečí – RNDr. Vladimír Erban, CSc.
11.30 – 12.30 Hygiena v nových podmínkách státního dozoru s cílem minimalizace rizik v provozovnách společného stravování –
RNDr. Vladimír Erban, CSc.
12.30 – 13.15 Oběd
13.15 – 14.15 Moderní způsoby zpracování potravin I. – Ing. Milan Houška, CSc.
14.15 – 15.15 Moderní způsoby zpracování potravin II. – Ing. Milan Houška, CSc.
15.15 – 16.00 Podpora inovací a spolupráce s výzkumnými organizacemi z evropských fondů – Ing. Jiří Trnka
16.00 – 16.30 Diskuse
16.30 – 17.30 Exkurze
Kontaktní údaje: Mgr. Helena Kavanová, Centrum transferu technologií VÚPP, v.v.i., tel.: + 420 296 792 272, mb.: + 420 737 287 024, helena.kavanova@vupp.cz, https://www.vupp.cz/

Fotografie ze semináře

Program

vzdělávacího semináře, který pořádá Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. v rámci projektu Programu rozvoje venkova, reg. č. 16/002/01210/120/000009 dne 22.3.2017 na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

„Nové technologie zpracování a skladování potravin“

8.30 – 8.45 Zahájení, organizační informace
8.45 – 9.15 Představení VUPP, představení ZF JU
9.15 – 10.00 Představení a ochutnávka nápoje na bázi piva ze smrkových suků – Ing. Milan Houška, CSc.
10.00 – 11.00 Moderní způsoby zpracování potravin I. – Ing. Milan Houška, CSc.
11.00 – 11.15 Přestávka, občerstvení
11.15 – 12.15 Moderní způsoby zpracování potravin II. – prof. Ing. Jan Tříska, CSc.
12.15 – 13.00 Oběd
13.00 – 13.45 HACCP a mikrobiální nebezpečí – RNDr. Vladimír Erban, CSc
13.45 – 14.30 Hygiena stravování – RNDr. Vladimír Erban, CSc.
14.30 – 15.30 Šetrné postupy skladování a zpracování obilovin pro lidskou výživu – Ing. Pavel Skřivan, CSc.
15.30 – 16.00 Podpora inovací a spolupráce s výzkumnými organizacemi z evropských fondů – Ing. Jiří Trnka
16.00 – 16.30 Diskuze
16.30 – 17.30 Exkurze

Kontaktní údaje: Mgr. Helena Kavanová, Centrum transferu technologií VÚPP, v.v.i., tel.: + 420 296 792 272, mb.: + 420 737 287 024, helena.kavanova@vupp.cz, https://www.vupp.cz/

Fotografie ze semináře

Prohlídněte si pozvánku v PDF

ZOBRAZIT

Chtěli byste se zúčastnit?

ZAREGISTRUJTE SE

Nové technologie zpracování a skladování potravin – změna termínu

3. seminář na téma Nové technologie zpracování a skladování potravin z Programu rozvoje venkova, který se měl uskutečnit ve středu 12.4.2017 ve Vinařství Chrámce u Mostu se z technických důvodů přesouvá na středu 4.10.2017. O konkrétním programu Vás budeme informovat na začátku září 2017. Pokud nechcete tak dlouho čekat je možné využít termín 3.5.2017, kdy seminář pořádáme ve Výzkumném ústavu pícninářském v Troubsku u Brna.

http://www.vupt.cz/

Další informace najdete na: https://www.vupp.cz/cs/cyklus-seminaru/

Program

vzdělávacího semináře pro potravinářské a zemědělské podniky, který pořádá Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. v rámci projektu Programu rozvoje venkova, reg. č. 16/002/01210/120/000009 dne 3. 5. 2017 v Troubsku u Brna.

„Nové technologie zpracování a skladování potravin“ 

8.30 – 8.45 Registrace, občerstvení
8.45 – 9.15
Zahájení, organizační informace, představení VUPP, představení VUPT,
představení Regionální agrární komory Jihomoravského kraje a regionálních potravinářských soutěží
9.15 – 9.30
Představení a ochutnávka speciálního druhu ječného chleba, vyvinutého v rámci projektu MZe koordinovaného VUPP –
RNDr. Vladimír Erban, CSc.
9.30 – 10.30
HACCP a mikrobiální nebezpečí – RNDr. Vladimír Erban, CSc.
10.30 – 12.00
Šetrné postupy skladování a zpracování obilovin pro lidskou výživu – Ing. Pavel Skřivan, CSc.
12.00 – 12.45 Oběd
12.45 – 13.45
Exkurze – laboratorní chov čmeláků, pícninářská zahrádka
13.45 – 14.45
Hygiena v nových podmínkách státního dozoru s cílem minimalizace rizik v provozovnách společného stravování –
RNDr. Vladimír Erban, CSc.
14.45 – 16.45
Moderní způsoby zpracování potravin I., II. – Ing. Milan Houška, CSc.
16.45 – 17.45
Podpora inovací a spolupráce s výzkumnými organizacemi z evropských fondů a diskuse – Ing. Jiří Trnka
Kontaktní údaje: Mgr. Helena Kavanová, Centrum transferu technologií VÚPP, v.v.i., tel.: + 420 296 792 272, mb.: + 420 737 287 024, helena.kavanova@vupp.cz, https://www.vupp.cz/

Prohlídněte si pozvánku v PDF

ZOBRAZIT

Program

vzdělávacího semináře, které pořádá Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. v rámci projektu Programu rozvoje venkova, reg. č. 16/002/01210/120/000009 dne 4. 10. 2017 v zasedací místnosti Střední školy technické Most, Dělnická 21, 434 01 Most a v Českém Vinařství Chrámce.

„Nové technologie zpracování a skladování potravin“ 

8.30 – 9.00 Registrace, občerstvení
9.00 – 9.30 Zahájení, organizační informace, představení ústavu a projektu  
9.30 – 10.30
Šetrné postupy skladování a zpracování obilovin pro lidskou výživu – Ing. Pavel Skřivan, CSc. 
10.30 – 11.30 Moderní způsoby zpracování potravin I. – Ing. Milan Houška CSc. 
11.30 – 12.30 Moderní způsoby zpracování potravin II. – Ing. Milan Houška CSc. 
12.30 – 13.30 Oběd
13.30 – 14.30
HACCP a mikrobiální nebezpečí – Mgr. Helena Šediváková, RNDr. Petr Šedivák
14.30 – 15.30
Hygiena v nových podmínkách státního dozoru s cílem minimalizace rizik v 
provozovnách společného stravování – Mgr. Helena Šediváková, RNDr. Petr Šedivák 
15.30 – 16.00
Podpora inovací a spolupráce s výzkumnými organizacemi z evropských 
fondů – Ing. Jiří Trnka 
16.00 – 16.30 Diskuse, přesun na exkurzi 
16.30 – 17.30 Exkurze do Českého vinařství Chrámce, degustace vín
Kontaktní údaje: Mgr. Helena Kavanová, Centrum transferu technologií VÚPP, v.v.i., mb.: + 420 737 287 024, helena.kavanova@vupp.cz, https://www.vupp.cz/

Prohlídněte si pozvánku v PDF

ZOBRAZIT

Chtěli byste se zúčastnit?

ZAREGISTRUJTE SE

Program

vzdělávacího semináře, které pořádá Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. v rámci projektu Programu rozvoje venkova, reg. č. 16/002/01210/120/000009 ve středu 18. 10. 2017 8.30 – 17.30 h Univerzita Tomáš Bati ve Zlíně Centrum polymerních systémů třída Tomáše Bati 5678, 760 01 Zlín.

„Nové technologie zpracování a skladování potravin“ 

8.30 – 9.00 Registrace, občerstvení
9.00 – 9.15 Zahájení, organizační informace, představení VUPP
9.15 – 10.00
Představení a ochutnávka speciálního druhu ječného chleba,vyvinutého v rámci projektu MZe koordinovaného VUPP
RNDr. Vladimír Erban, CSc.
10.00 – 11.00 HACCP a mikrobiální nebezpečí – RNDr. Vladimír Erban, CSc.
11.00 – 11.15 Přestávka, občerstvení
12.15- 13.00 Oběd
13.00 – 14.00  Hygiena v nových podmínkách státního dozoru s cílem minimalizace rizik v provozovnách společného stravování
RNDr. Vladimír Erban, CSc.
 
14.00 – 16.00
Moderní způsoby zpracování potravin I., II. – Ing. Milan Houška, CSc.
16.00 – 16.30
Podpora inovací a spolupráce s výzkumnými organizacemi z evropských 
fondů a diskuse – Ing. Jiří Trnka 
16.30 – 17.30 Exkurze – Centrum polymerních systémů
Kontaktní údaje: Mgr. Helena Kavanová, Centrum transferu technologií VÚPP, v.v.i., mb.: + 420 737 287 024, helena.kavanova@vupp.cz, https://www.vupp.cz/

Prohlídněte si pozvánku v PDF

ZOBRAZIT

Chtěli byste se zúčastnit?

ZAREGISTRUJTE SE

Program

vzdělávacího semináře, které pořádá Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. v rámci projektu Programu rozvoje venkova, reg. č. 16/002/01210/120/000009 dne 15. 11. 2017 v zasedací místnosti Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod, Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod.

„Nové technologie zpracování a skladování potravin“ 

8.30 – 9.00 Registrace, občerstvení
9.00 – 9.15 Zahájení, organizační informace, představení VUPP
9.15 – 10.15
Podpora inovací a spolupráce s výzkumnými organizacemi z evropských fondů a diskuse – Ing. Jiří Trnka  
10.15 – 11.15
Systémy managementu kvality a bezpečnosti – Ing. Lucie Dohnalová
11.15 – 12.15 Moderní způsoby zpracování obilovin, pšenice v lidské výživě – Ing. Dana Gabrovská, Ph.D.
12.15- 13.15 Exkurze – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod – RNDr. Jiří Ptáček
13.15 – 14.15 Oběd
14.15 – 14.45
Představení a ochutnávka tlakovaných šťáv UGO (Kofola) – Ing. Milan Houška, CSc.
14.45 – 16.45
Moderní způsoby zpracování potravin –  Ing. Milan Houška, CSc.
16.45 – 17.45 Systémy managementu kvality a bezpečnosti – Ing. Lucie Dohnalová
17.45 – 18.00 Diskuse
Kontaktní údaje: Mgr. Helena Kavanová, Centrum transferu technologií VÚPP, v.v.i., mb.: + 420 737 287 024, helena.kavanova@vupp.cz, https://www.vupp.cz/

Výukové materiály

Systémy managementu kvality a bezpečnosti potravin

Ing. Lucie Dohnalová

Moderní způsoby zpracování potravin

Ing. Milan Houška, CSc.

Obiloviny v lidské výživě

Ing. Dana Gabrovská