VÝUKOVÁ SADA PRO DETEKCI DNA VYBRANÝCH DRUHŮ RYB PCR METODOU

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. zahájil prodej výukové sady pro detekci DNA vybraných druhů ryb PCR metodou. Sada je určena pro studenty gymnázií, středních a vysokých škol s přírodovědným zaměřením, vyšších odborných škol potravinářských, pro přírodovědné kroužky, domy dětí a mládeže, nadšence, školící pracoviště a další instituce. Sada umožňuje praktické procvičení metod molekulární biologie, polymerázové řetězové reakce (PCR) a horizontální…