ZAHAJOVACÍ SETKÁNÍ ČLENŮ VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY METROFOOD

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. zastupují v Lisabonu (Portugalsko) ředitel ústavu Ing. Marian Urban, Ph. D. a náměstek pro vědu a výzkum Ing. Aleš Landfeld.  Setkání probíhá ve dnech 9.-10.1.2020. Akce se účastní 75 zástupců z 18 zemí Evropy, kteří zastupují 48 partnerských institucí (20 příjemců a 28 propojených třetích stran).  Výzkumná infrastruktura METROFOOD zahrnuje více jak 2.200 výzkumných pracovníků.…