Volná místa

Technik – mikrobiologie

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. přijme na pozici

Technik / výzkumný pracovník 

 

 

Předpokládaný nástup od 1. 2. 2018 nebo dle dohody

Pracovní úvazek: 1,0 (40 hodin/týden), částečný úvazek možný

Místo výkonu práce: Radiová 1285/7, Praha 10 – Hostivař

Profil pracovního místa:

 • práce s probiotickými mikroorganizmy
 • provádění standardních mikrobiologických postupů, práce s laboratorní technikou
 • vyhodnocování získaných dat
 • součinnost při publikování výsledků ve vědeckých publikacích

Požadavky:

 • SŠ / VOŠ / VŠ vzdělání technického nebo přírodovědného směru
 • proaktivní přístup, časovou flexibilitu, chuť se učit novým věcem, samostatnost
 • dobré komunikativní schopnosti, týmová spolupráce, znalost práce na PC
 • základní znalost anglického jazyka

Nabízíme:

 • zajímavou práci v oblasti mikrobiologie
 • možnost profesního růstu a dalšího vzdělávání
 • přátelské prostředí
 • flexibilní pracovní doba
 • 5 týdnů dovolené
 • zaměstnanecké výhody (příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek stravování/stravenky)

Zájemci doručí sekretariátu ředitele VÚPP, v.v.i. na adrese Radiová 1285/7, 102 00 Praha 10 – Hostivař nebo na mailovou adresu vupp@vupp.cz následující dokumenty:
strukturovaný životopis s přehledem své dosavadní praxe a motivační dopis

v elektronické i písemné formě, v zalepené obálce označené v levém horním rohu slovy VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ „VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK – ANALYTICKÝ CHEMIK – LC/MS“ – NEOTVÍRAT

nejpozději do středy 31. ledna 2018.

Bližší informace podá: Mgr. Radko Pechar, e-mail: radko.pechar@vupp.cz, mobil: +420 775 435 055.

Výzkumný pracovník – analytický chemik – LC/MS

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. přijme na pozici

Výzkumný pracovník – analytický chemik – LC/MS

 

Předpokládaný nástup od 1. 2. 2018 nebo dle dohody

Pracovní úvazek: 1,0 (40 hodin/týden), pro DSP možnost částečného úvazku

Místo výkonu práce: Radiová 1285/7, Praha 10 – Hostivař

Profil pracovního místa:

 • provádění náročných analýz v oboru analýzy potravin
 • vývoj, odzkoušení a zavádění nových metod chromatografických analýz včetně jejich validace
 • zajištění údržby a kontroly přístroje s cílem zajištění správné funkce
 • vyhodnocování a správná interpretace získaných naměřených analytických dat
 • publikování výsledků ve vědeckých publikacích
 • přenos výsledků výzkumu do praxe (přednášky, poradenství, účast na konferencích národních i mezinárodních apod.)

Požadavky:

 • VŠ vzdělání technického nebo přírodovědného směru, ideálně v oblasti analýzy potravin
 • znalost práce na HPLC, GC, zvláště pak HPLC/MS výhodou
 • proaktivní přístup, časovou flexibilitu, chuť se učit novým věcem, samostatnost
 • dobré komunikativní schopnosti, týmová spolupráce
 • znalost anglického jazyka

Nabízíme:

 • zajímavou práci v oblasti analýzy potravin
 • možnost profesního růstu a dalšího vzdělávání
 • flexibilní pracovní doba
 • 5 týdnů dovolené
 • zaměstnanecké výhody (příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek stravování/stravenky)

Zájemci doručí sekretariátu ředitele VÚPP, v.v.i. na adrese Radiová 1285/7, 102 00 Praha 10 – Hostivař nebo na mailovou adresu vupp@vupp.cz následující dokumenty:
– strukturovaný životopis s přehledem své dosavadní praxe a motivační dopis,
– kopie dokladů o dosažené kvalifikaci

nejpozději do středy 31. ledna 2018.

Bližší informace podá: Ing Jitka Pinkrová, Ph.D., e-mail: jitka.pinkrova@vupp.cz, mobil: +420 775 435 020.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA FUNKCI ŘEDITELE ÚSTAVU

 

Rada Výzkumného ústavu potravinářského Praha, v.v.i.
 
vyhlašuje

výběrové řízení na funkci ředitele instituce

 

Předpokládaný nástup od 1. 11. 2017
Požadujeme:  
 • vzdělání VŠ technického nebo přírodovědného směru, vědecká hodnost
 • praxe v manažerské funkci po dobu minimálně 5
 • doložení odborné způsobilosti osvědčením o vzdělání, kvalifikaci či
 • státní občanství České republiky, občanství jiného členského státu Evropské unie nebo občanství státu, který je smluvním subjektem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, není-li žadatel státním občanem České republiky, předloží potvrzení o certifikované zkoušce z českého jazyka od osoby – plnoprávného člena Asociace jazykových institucí v Evropě, nebo doloží příslušným dokumentem absolvování 3 školních roků na základní, střední nebo vysoké škole s vyučovacím jazykem český
 • aktivní znalost anglického a případně i dalšího světového jazyka a doložení úrovně jejich znalosti certifikátem/osvědčením, nebo jiným
 • smysl pro zodpovědnost, komunikativnost a organizační
 • samostatnost, časová flexibilita, profesionální vystupování
Zájemci doručí sekretariátu ředitele VÚPP, v.v.i. na adrese Radiová 7/1285, PSČ 102 00 Praha 10 – Hostivař následující dokumenty:
 • strukturovaný životopis s přehledem své dosavadní praxe,
 • kopie dokladů o dosažené
 • písemnou představu o koncepci ústavu (řízení po stránce odborné, personální i
 • čestné prohlášení uchazeče (ke stažení na webových stránkách ústavu)

v písemné i elektronické formě, v zalepené obálce označené v levém horním rohu slovy
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT

nejpozději do pátku 29. září 2017 do 12:00 hodin.

> ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

Samostatný účetní - UZAVŘENO

 

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i. 
 
vyhlašuje výběrové na pozici 

samostatný účetní

 

Požadujeme:  
● min. středoškolské vzdělání 
● znalost účetních systémů včetně mzdové problematiky 
● prokazatelná zkušenost minimálně 5 let na podobné pozici 
● zkušenosti v neziskové organizaci výhodou 
 
Náplň práce: 
● provádí činnosti spojené s výpočtem mezd pro zaměstnance, vede mzdovou evidenci, provádí odvody příslušným institucím 
● zpracovává účetní operace ústavu (za svěřenou oblast), spolupracuje při sestavení účetní uzávěrky, zpracovává pravidelné výstupy pro potřeby managementu, 
vyplňuje formuláře a hlášení pro státní orgány 
● plní další úkoly mu svěřené vedoucím oddělení 
 
Nabízíme: 
● pracovní poměr na dobu neurčitou 
● 25 dní dovolené 
● možnost stravování v místě pracoviště 
● pružnou pracovní dobu 
● mobilní telefon k soukromým účelům 
● příspěvek z FKSP 
 
Přihlášky zasílejte do 26. 6. 2017 na adresu instituce nebo elektronicky na email vupp@vupp.cz   

Odborný pracovník výzkumu a vývoje – stáž

 

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i. 
 
vyhlašuje výběrové na pozici 

Odborný pracovník výzkumu a vývoje – stáž

 

Výzkumný ústav potravinářský Praha nabízí prostřednictvím projektu Cesta pro mladé stáže pro studenty posledního ročníku studia VŠ stáže na pozici

Odborný pracovník výzkumu a vývoje

Délka stáže je od 1 měsíce do 6 měsíců dle časových možností studenta.

Náplň práce: Stážista si v rámci stáže projde komplexním rámcem činností předepsaným kartou stáže zahrnujícím plánování a realizaci experimentů, analýzu výsledků i jejich prezentaci. Každému stážistovi se po celou dobu stáže bude věnovat kvalitní mentor – vědecký pracovník s mnohaletými zkušenostmi z oboru.

Odměna: Z programu lze hradit cestovné (včetně MHD) a ubytování v místě stáže (ubytování na kolejích, hostelech, penzionech). Stážista obdrží v rámci projektu Cesta pro mladé certifikát o absolvování stáže. Nedílnou součástí stáže bude i kurz měkkých kompetencí a konzultace s personalistou organizované Fondem pro další vzdělávání. Poskytovatel stáže rovněž za úspěšné absolvování stáže poskytne finanční odměnu.

Další podmínky programu: poslední ročník bakalářského či magisterského prezenčního studia VŠ, věk do 26 let, trvalé bydliště v ČR

Veškeré informace naleznete na webových stránkách projektu www.cestapromlade.cz.

Pokud o uvedenou stáž máte zájem, kontaktujte náš ústav na mail jiri.trnka@vupp.cz nebo na tel. 773 738 971.

Výzkumný ústav potravinářský Praha je svou činností orientován především na výzkum v oblasti chemie a technologie potravin se zaměřením na funkční potraviny, potraviny pro zvláštní výživu, doplňky stravy (nutraceutika) a na šetrné postupy výroby a skladování potravin a potravinářských surovin. Ústav svým dílem přispívá k výzkumu a vývoji nových potravinářských produktů s vysokou nutriční hodnotou a výzkumu technologií vedoucích k zachování biologicky aktivních a přínosných složek potravin. VÚPP se tak angažuje v programech a projektech zaměřených na zlepšování úrovně stravování naší populace a také na prevenci chorob souvisejících s výživou. V ústavu se řeší jak problematika základního, tak zejména aplikovaného výzkumu s dopady do potravinářské praxe.

Těšíme se na Vás!

Vedoucí oddělení vnitřní správy - UZAVŘENO

 

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i. 
 
vyhlašuje výběrové na pozici 

Vedoucí oddělení vnitřní správy

 

Požadujeme:

 • min. středoškolské vzdělání, vzdělání technického zaměření výhodou 
 • MS Office  uživatelská znalost
 • minimálně 3 roky praxe na podobné pozici 
 • organizační a řídící schopnosti 
 • řidičský průkaz, aktivní řidič

Náplň práce:

 • odpovídá za úklid, ostrahu a údržbu přidělených objektů 
 • ve spolupráci s nadřízeným zajišťuje údržbu a opravy budov, zajišťuje cenové nabídky, 
  vypisuje návrhy objednávek, provádí kontroly dodávek a realizovaných prací 
 • zodpovídá za správu a inventarizaci svěřeného majetku 
 • komunikuje s orgány státní správy a obchodními partnery

Nabízíme:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • 25 dní dovolené
 • možnost stravování v místě pracoviště
 • pružnou pracovní dobu
 • mobilní telefon k soukromým účelům
 • příspěvek z FKSP
Přihlášky zasílejte. do 15.6.2017 na adresu instituce nebo elektronicky na email vupp@vupp.cz

Výkonný asistent managementu pro vědu a výzkum - UZAVŘENO

 

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i. 
 
vyhlašuje výběrové na pozici 

Výkonný asistent managementu pro vědu a výzkum 

 
Požadujeme:  
● vysokoškolské vzdělání, technické (nejlépe potravinářská chemie, potravinářská 
technologie, biotechnologie, farmacie) nebo přírodovědecké 
● vědecká hodnost Ph.D. nebo CSc. v oboru 
● praxe v oblasti výzkumu nebo potravinářské výroby 
● znalost světového jazyka na komunikativní úrovni (AJ, NJ, FrJ) 
● kreativní a proaktivní přístup k práci 
● řidičský průkaz  
 
Náplň práce: 
● Výkonný asistent náměstka ředitele pro vědu a výzkum 
● Podpora při vedení výzkumných projektů 
● Administrativní podpora odboru vědy a výzkumu 
● Komunikace s orgány státní správy a obchodními partnery 
● Samostatná koordinace a organizace zadaných úkolů napříč odděleními instituce 
● Perspektiva možného převzetí pozice náměstka pro vědu a výzkum po dostatečném 
zapracování (1 – 2 roky) 
 
Nabízíme: 
● pracovní poměr na dobu neurčitou 
● příležitost osobní realizace 
● 25 dní dovolené 
● Možnost stravování v místě pracoviště 
● Pružnou pracovní dobu 
● Mobilní telefon k soukromým účelům 
● Příspěvek z FKSP
Přihlášky zasílejte na adresu instituce nebo elektronicky na email vupp@vupp.cz  nebo jitka.rajdlova@vupp.cz.

Ekonomický náměstek ředitele - UZAVŘENO

 

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i. 
 
vyhlašuje výběrové na pozici 

Ekonomický náměstek ředitele 

 

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání, ekonomické nebo technické
 • praxe na obdobné pozici min 2 roky
 • znalost české účetní a daňové legislativy
 • znalost prostředí vědecké organizace výhodou
 • znalost světového jazyka na komunikativní úrovni (AJ, NJ)
 • kreativní a proaktivní přístup k práci, koncepční myšlení
 • řidičský průkaz

Náplň práce:

 • vedení ekonomického úseku, řízení týmu podřízených (účtárna, mzdy, controling, správa majetku)
 • finanční řízení společnosti
 • finanční plánování (tvorba rozpočtu a finanční strategie organizace), zpracování ročních závěrek
 • pravidelný controling a reporting, pohledávky, evidence majetku
 • odpovědnost za efektivní hospodaření společnosti
 • odpovědnost za oblast ICT organizace
 • spolupráce s bankami, s externími auditory, poradci a veřejnou správou
 • komunikace s orgány státní správy a obchodními partnery

Nabízíme:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • příležitost osobní realizace
 • 25 dní dovolené
 • možnost stravování v místě pracoviště
 • pružnou pracovní dobu
 • mobilní telefon k soukromým účelům
 • příspěvek z FKSP

Přihlášky zasílejte na adresu instituce nebo elektronicky na email vupp@vupp.cz  nebo jitka.rajdlova@vupp.cz.

Inzerce

Objekty k pronájmu

Výzkumný ústav potravinářský Praha nabízí ve svém areálu k pronájmu samostatný, plně vybavený jednopatrový objekt, případně jeho část. Celková výměra těchto prostor činí 1080 m2. Objekt je možno využít jako dílny, sklady či kanceláře. Ostraha a parkovací místa v areálu jsou zajištěny.