Volná místa

Výběrové řízení na funkci ředitele instituce

Rada Výzkumného ústavu potravinářského Praha, v.v.i.
vyhlašuje
výběrové řízení na funkci ředitele instituce.

Předpokládaný nástup od 1. 1. 2019

Požadavky:

  • vzdělání VŠ technického nebo přírodovědného směru, vědecká hodnost
  • manažerské schopnosti
  • doložení odborné způsobilosti osvědčením o vzdělání, kvalifikaci či praxi
  • státní občanství České republiky, občanství jiného členského státu Evropské unie nebo občanství státu, který je smluvním subjektem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, není-li žadatel státním občanem České republiky, předloží potvrzení o certifikované zkoušce z českého jazyka od osoby – plnoprávného člena Asociace jazykových institucí v Evropě, nebo doloží příslušným dokumentem absolvování 3 školních roků na základní, střední nebo vysoké škole s vyučovacím jazykem český jazyk
  • aktivní znalost anglického a případně i dalšího světového jazyka a doložení úrovně jejich znalosti certifikátem/osvědčením, nebo jiným dokladem
  • smysl pro zodpovědnost, komunikativnost a organizační schopnosti
  • samostatnost, časová flexibilita, profesionální vystupování

 

Zájemci doručí sekretariátu ředitele VÚPP, v.v.i. na adresu Radiová 7/1285, PSČ 102 31 Praha 10 – Hostivař s poznámkou „k rukám předsedkyně Rady instituce“:

  • strukturovaný životopis s přehledem své dosavadní praxe,
  • kopie dokladů o dosažené kvalifikaci,
  • písemnou představu o koncepci ústavu (řízení po stránce odborné, personální i ekonomické)

v písemné i elektronické formě, v zalepené obálce označené v levém horním rohu slovy VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT

nejpozději do pátku 26. října 2018 do 12,00 hodin.

S vybraným zájemcem o funkci uzavře manažerskou smlouvu Ministerstvo zemědělství. Lze předpokládat plat v rozsahu 50 až 70 tis. Kč měsíčně.

Inzerce

Objekty k pronájmu

Výzkumný ústav potravinářský Praha nabízí ve svém areálu k pronájmu samostatný, plně vybavený jednopatrový objekt, případně jeho část. Celková výměra těchto prostor činí 1080 m2. Objekt je možno využít jako dílny, sklady či kanceláře. Ostraha a parkovací místa v areálu jsou zajištěny.