METROFOOD-CZ je národní uzel Evropské výzkumné infrastruktury METROFOOD-RI (Infrastructure for Promoting Metrology in Food and Nutrition), která získala v roce 2016 statut „Emerging project“ a v roce 2018 se jí podařilo dostat se v rámci evropských výzkumných infrastruktur na Cestovní mapu ESFRI v oblasti Health & Food.

Video spot o představení výzkumné infrastruktury METROFOOD – přehrát.

METROFOOD-CZ je první velká výzkumná infrastruktura v České republice zaměřená na oblasti zemědělství, výživy a potravinářských věd. Jejím hlavním cílem je podpora a propagace interdisciplinárního výzkumu v oblastech chemie, biologie, biochemie, výživy, dietetiky, toxikologie, potravinářské technologie, obecné metrologie, environmentálních věd, agroekologie, agronomie a chemie životního prostředí. METROFOOD-CZ se zaměřuje na vývoj a validaci analytických metod pro stanovení kvality, bezpečnosti a autenticity potravin, krmiv a surovin a tvorbu nových referenčních materiálů pro zajištění jakosti v oblasti analýzy potravin a přírodních produktů. V rámci otevřeného přístupu nabízí METROFOOD-CZ své unikátní experimentální i přístrojové kapacity výzkumné i aplikační sféře ve formě expertních analýz, využití unikátní analytické instrumentace, možnosti vývoje nových výrobků a testování hygienicko-toxikologické, nutriční a senzorické jakosti potravin.

Kromě toho nabízí METROFOOD-CZ také služby v oblasti vzdělávání odborníků i veřejnosti, možnosti přístupu do databází složení potravin a analytických metod a propojování odborníků působících v oblasti kvality potravin a výživy na mezinárodní úrovni.
Výzkumná infrastruktura METROFOOD-CZ je otevřená všem uživatelům se zajímavými vědeckými projekty z celého světa. Hlavními partery METROFOOD-CZ v České Republice jsou laboratoře VŠCHT, ČZU a VÚPP.
V rámci partnerské spolupráce bude činnost VÚPP směřována do oblastí technologie výroby potravin, aplikací vývoje a spolupráce s průmyslovou sférou.

Pracoviště VÚPP, v.v.i. zabývající se vědecko-výzkumnou činností:

  • Laboratoř nanotechnologie
  • Laboratoř potravinářského inženýrství
  • Laboratoř biotechnologií
  • Laboratoř mikrobiologie
  • Laboratoř senzorické analýzy
  • Laboratoř bezlepkových potravin
  • Laboratoř kvality potravin a výživy
  • Laboratoř molekulární biologie