Výběrové řízení na funkci ředitele instituce

Rada Výzkumného ústavu potravinářského Praha, v.v.i.

vyhlašuje

výběrové řízení na funkci ředitele instituce

Předpokládaný nástup od 1. 11. 2017

Požadavky:

  • vzdělání VŠ technického nebo přírodovědného směru, vědecká hodnost
  • praxe v manažerské funkci po dobu minimálně 5 let
  • doložení odborné způsobilosti osvědčením o vzdělání, kvalifikaci či praxi
  • státní občanství České republiky, občanství jiného členského státu Evropské unie nebo občanství státu, který je smluvním subjektem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, není-li žadatel státním občanem České republiky, předloží potvrzení o certifikované zkoušce z českého jazyka od osoby – plnoprávného člena Asociace jazykových institucí v Evropě, nebo doloží příslušným dokumentem absolvování 3 školních roků na základní, střední nebo vysoké škole s vyučovacím jazykem český jazyk
  • aktivní znalost anglického a případně i dalšího světového jazyka a doložení úrovně jejich znalosti certifikátem/osvědčením, nebo jiným dokladem
  • smysl pro zodpovědnost, komunikativnost a organizační schopnosti,
  • samostatnost, časová flexibilita, profesionální vystupování

Zájemci doručí sekretariátu ředitele VÚPP, v.v.i. na adrese Radiová 7/1285, PSČ 102 00 Praha 10 – Hostivař následující dokumenty:

strukturovaný životopis s přehledem své dosavadní praxe,

kopie dokladů o dosažené kvalifikaci,

písemnou představu o koncepci ústavu (řízení po stránce odborné, personální i ekonomické)

čestné prohlášení uchazeče (ke stažení na webových stránkách ústavu)

v písemné i elektronické formě, v zalepené obálce označené v levém horním rohu slovy VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT

nejpozději do pátku 29. září 2017 do 12:00 hodin.

 

 

Zanechat komentář

Doplňte správnou číslici do následující rovnice: *