VUPP součástí evropské výzkumné infrastruktury METROFOOD

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. , Česká zemědělská univerzita v Praze a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze  jsou členy sítě evropské výzkumné infrastruktury METROFOOD.  Jak uvádí časopis Zemědělec 51/2018 ze dne 17.12.2018 s odkazem na tiskovou zprávu ČZU  je součástí infrastruktury 48 partnerů ze 17 zemí. Metrofood sdružuje odborníky v potravinářství, na než se mohou obracet potravinářské podniky i veřejnost. Jak uvedla ČZU ve své tiskové zprávě je právě Česká zemědělská univerzita v Praze národním uzlem této evropské výzkumné infrastruktury a zároveň koordinátorem související české výzkumné infrastruktury METROFOOD-CZ. METROFOOD je výzkumná infrastruktura zaměřená na potraviny a výživu, zejména na metrologii v těchto oblastech.  Bližší informace najdete v přiložené tiskové zprávě ČZU. https://www.czu.cz/cs/r-7210-o-czu/r-7701-pr-a-media/r-8112-tiskove-zpravy

czu-111218-metrofood

thumbnail of czu-111218-metrofood

thumbnail of Zemědělec 51_2018 ze dne 17.12.2018

 

 

Zanechat komentář

Doplňte správnou číslici do následující rovnice: *