VÚPP je zapojen do projektu METROFOOD-RI

Dne 8. srpna 2018 se konala na České zemědělské univerzitě v Praze schůzka ohledně dalšího směřování a vývoje projektu METROFOOD v České republice. Přítomni byli za VÚPP Ing. Jitka Pinkrová Ph.D. a Ing. Lucie Dohnalová, dále zástupci ČZU, VŠCHT a zástupkyně MŠMT.

METROFOOD – RI je mezinárodní konsorcium, které se primárně zaměřuje na potraviny a výživu. Evropským strategickým fórem pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) bylo velmi kladně hodnoceno a bude 11. září 2018 zapsáno na seznam ESFRI Roadmap 2018. Tento seznam sdružuje infrastruktury jedinečné povahy nezbytné k dosažení špičkové úrovně výzkumu a inovací. V současné době je součástí Roadmap 48 partnerů z 18 států. Koordinátorem celé infrastruktury je ENEA (Itálie). ČZU je zástupcem za Českou republiku spolu s VŠCHT a VÚPP a všechny tři organizace jsou zahrnuty v kategorii Health and Food.

Představení METROFOOD-RI:

  • je distribuovaná výzkumná infrastruktura s globálními cíli, jejímž prostřednictvím bude možné provádět činnosti podporující shromažďování dat a spolehlivost měření, jakož i základní a mezinárodní výzkum v potravinách a výživě.
  • vyznačuje se širokým multidisciplinárním přístupem, sdružuje metrologii, chemii a biologii v různých aplikačních oblastech, jako jsou: zemědělsko-potravinářský sektor, udržitelný rozvoj, kvalita a bezpečnost potravin, vysledovatelnost potravin a autenticita, ochrana životního prostředí a lidské zdraví. Obecným cílem infrastruktury je zlepšení vědecké excelence v oblasti kvality a bezpečnosti potravin tím, že podporuje metrologii v potravinářství a výživě a umožňuje koordinaci v evropském a následně celosvětovém měřítku.
  • je charakterizován řadou aktivit, jako jsou shromažďování, šíření a sdílení informací o principech, terminologii, nástrojích a metrologických požadavcích v oblasti potravin a výživy; harmonizace a integrace databází složení potravin; vývoj nových standardizovaných postupů pro zlepšení jakosti, bezpečnosti a autenticity potravin. Součástí projektu je vytvoření a rozšíření sítě laboratoří, experimentálních pozemků a farem, jakož i elektronická infrastruktura.

V říjnu se bude konat meeting v Římě, kde se sejdou všechny zahraniční infrastruktury, které jsou součástí METROFOOD-RI. Předmětem bude role jednotlivých partnerů v projektu a časové rozložení výstupů.

www.metrofood.eu

 

Zanechat komentář

Doplňte správnou číslici do následující rovnice: *