vědecká konference VÚPP

Vědecké sympozium ve Skalském Dvoře

Ve dnech 28.-30. května 2018 pořádá Česká společnost chemická Sympozium o nových směrech výroby a hodnocení potravin ve Skalském Dvoře. Společně s VŠCHT je VÚPP i v tomto roce spolupořadatelem tohoto setkání pracovníků potravinářských, zemědělských a navazujících oborů. Program již 48. symposia je orientován na nové směry ve výrobě a hodnocení potravin se zaměřením na bílkoviny, lipidy, sacharidy, vitaminy, minerální látky, aditiva a kontaminanty. Nedílnou součástí programu jsou rovněž prezentace aktualit z firem a institucí, jejichž činnost s potravinářským průmyslem, jeho kontrolou a výzkumem souvisí. Součástí programu je také udělení ceny CzechFoodChem Award za nejlepší posterové sdělení. Za VÚPP jsou prezentovány postery: Obsah lepku v sirupech jako alternativních sladidlech (J. Rysová, E. Mašková, K. Ptáčková) a Možnosti zvýšení nutriční hodnoty pečiva obohacením o vlákninu s použitím netradičních mouk (Z. Šmídová, E. Mašková, H. Málková, A. Švejdová, R. Winterová).

Více informací o programu sympozia naleznete zde.

Zanechat komentář

Doplňte správnou číslici do následující rovnice: *