Stáže pro studenty posledního ročníku VŠ

Odborný pracovník výzkumu a vývoje

Výzkumný ústav potravinářský Praha nabízí prostřednictvím projektu Cesta pro mladé stáže pro studenty posledního ročníku studia VŠ stáže na pozici

Délka stáže je od 1 měsíce do 6 měsíců dle časových možností studenta.

Náplň práce: Stážista si v rámci stáže projde komplexním rámcem činností předepsaným kartou stáže zahrnujícím plánování a realizaci experimentů, analýzu výsledků i jejich prezentaci. Každému stážistovi se po celou dobu stáže bude věnovat kvalitní mentor – vědecký pracovník s mnohaletými zkušenostmi z oboru.

Odměna za úspěšné absolvování stáže až 60 Kč/hod., z programu lze hradit i cestovné (včetně MHD) a ubytování v místě stáže (ubytování na kolejích, hostelech, penzionech). Stážista rovněž obdrží v rámci projektu Cesta pro mladé certifikát o absolvování stáže. Nedílnou součástí stáže bude i kurz měkkých kompetencí a konzultace s personalistou organizované Fondem pro další vzdělávání.

Další podmínky programu: prezenční studium VŠ, věk do 26 let, trvalé bydliště v ČR

Veškeré informace naleznete na webových stránkách projektu www.cestapromlade.cz.

Pokud o uvedenou stáž máte zájem, kontaktujte náš ústav na mail jiri.trnka@vupp.cz, tel. 773 738 971.

Výzkumný ústav potravinářský Praha je svou činností orientován především na zlepšení úrovně stravování naší populace a na zlepšení nutričních hodnot potravin na našem trhu. Je zaměřen na zdokonalování postupů při zpracování potravin od začátku výroby až po jejich konečnou přípravu, na vývoj speciálních potravin pro skupiny obyvatel s mimořádnými zdravotními potravními nároky, na vyhledávání a vývoj souvisejících kontrolních a hodnotitelských metod, analytiku včetně provádění specifických rozborů a rovněž na vývoj a výrobu speciálních měřících zařízení a techniky.

Těšíme se na Vás!

Zanechat komentář

Doplňte správnou číslici do následující rovnice: *