Projekt BakeSus

Udržitelná a hygienicky nezávadná produkce v pekárenském sektoru skrze sdílení zkušeností

Cílem projektu BakeSus je vytvořit e-learningový program zabývající se kvalitou a bezpečností potravin, který bere v potaz jak hygienu, tak i šetrný přístup k životnímu prostředí, a přizpůsobí ho pro potřeby pekárenského a cukrářského sektoru. Studijní materiály zvýší konkurenceschopnost v sektoru a posílí kapacity jak lektorů, tak i pracovníků.

Pekárenský a cukrářský sektor dosáhl v posledních letech neuvěřitelného pokroku, a to díky implementaci nových technologií a nástupu nových skupin spotřebitelů s netradičními potřebami, a také díky zvyšujícím se požadavkům ohledně složení jídla a metodám zpracování. Tato komplexita, ke které se přidala i starost o životní prostředí, a rostoucí procento populace, které trpí intolerancí nebo alergií na určité typy potravin, způsobila změny v mnoha aspektech pekárenské a cukrářské produkce. Proto je naprosto nezbytné rozšířit vzdělávání v oblasti hygieny, kvality, bezpečnosti potravin a správného přístupu k životnímu prostředí.

Celkovým cílem je zlepšit kvalitu a efektivitu pomocí vzdělávacích procesů a učení se skrze navržení a prověření tréninkových materiálů založených na informačních technologiích, které jsou plně přizpůsobeny pekařskému a cukrářskému sektoru.

Specifické cíle
• Vyvinout soubor vzdělávacích materiálů zaměřených na zaměstnance i zaměstnavatele, které zajistí vysokou kvalitu, bezpečnost a environmentální nezávadnost produktů.
• Využít hygienu, kvalitu a ochranu životního prostředí jako strategii ke zvýšení přizpůsobivosti zaměstnanců vůči změnám a vývoji v sektoru, tedy zlepšování jejich zaměstnavatelnosti a konkurenceschopnosti v evropském pekárenském a cukrářském sektoru.
• Podpořit šíření a implementaci jednotné evropské bezpečnostní a environmentální politiky.

Pilotní testování

Kdo se může účastnit?
• Pracovníci v pekařském a cukrářském sektoru.
• Pracovníci v potravinářském či nápojovém průmyslu obecně.
• Inženýři / technologové v potravinářství, veterináři, manažeři kvality, atd.
• Experti a studenti bezpečnosti potravin.

Pro další informace prosím kontaktujte:
vupp@vupp.cz (Ing. Marian Urban, Ph.D.)

www.bakesus.com
@BakesusErasmus
www.facebook.com/bakesus.erasmusproject/

Zanechat komentář

Doplňte správnou číslici do následující rovnice: *