VÚPP

Projednání oponentury Periodické zprávy

Ve středu 17. ledna 2018 od 10 hodin proběhlo v budově Výzkumného ústavu potravinářského Praha projednání a oponentura Periodické zprávy o využití institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace za rok 2017. Projednání vedl Ing. Milan Houška, CSc., náměstek ředitele pro vědu a výzkum. Oponenti doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D., vedoucí Ústavu konzervace potravin VŠCHT v Praze a prim. MUDr. Petr Tláskal, CSc., vedoucí lékař Oddělení léčebné výživy FN Motol, předseda Společnosti pro výživu. Za Ministerstvo zemědělství se jednání zúčastnila Ing. Mariana Čapková.

Zanechat komentář

Doplňte správnou číslici do následující rovnice: *