nápad

Pražský voucher na inovační projekty

Na Velký pátek 30. 3. 2018 bude spuštěna 1. výzva pro podávání žádostí o podporu inovačních projektů v Praze, podávat ji lze do 30. 4. 2018. Podnikatelské subjekty mohou žádat o služby výzkumných institucí až do výše 2 mil. Kč s podporou až 75 %. Pro možnost spolupráce s Výzkumným ústavem potravinářským Praha kontaktujte Ing. Jiřího Trnku na jiri.trnka@vupp.cz.

Cílem voucheru na inovační projekty je podpořit vzájemnou spolupráci výzkumného a podnikatelského sektoru v oblasti inovací. Jeho realizace umožní úzkou kooperaci mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí s přímým dopadem na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Prostřednictvím jednotlivých výzev projektu bude hl. m. Praha poskytovat podporu malým a středním podnikům (MSP) na nákup služeb od výzkumných organizací. V projektu bude podporována nejen první, ale i navazující spolupráce s výzkumnými organizacemi.

O podporu mohou žádat MSP libovolného stáří se sídlem v hl. m. Praze, případně se sídlem kdekoliv v rámci ČR, ale s ekonomicky aktivní provozovnou na území hl. m. Prahy zapsanou v živnostenském rejstříku. Zároveň musí jít o právnické osoby (s.r.o., a.s., k.s. apod.).

Podpořené podniky budou mít na realizaci svých záměrů nejvýše 12 měsíců (maximální délka realizace bude vždy stanovena v jednotlivých výzvách).
Podpora bude poskytována formou zpětně proplácené dotace, tzv. voucherem. Voucher opravňuje jeho držitele, tj. příjemce, využít získané finanční prostředky na hrazení předem určených služeb spojených s podporovanými aktivitami. Dotace (hodnota voucheru) je určena podle výše celkového rozpočtu projektu. U projektů s rozpočtem do 500 tisíc Kč získá podpořený podnikatel dotaci ve výši 75%, u projektů s rozpočtem 500 tisíc Kč a vyšším získá dotaci ve výši 50%. Nejvyšší možná dotace na jeden projekt je 2 miliony Kč. Maximální výše celkového rozpočtu jednotlivých projektů však není omezena.

Zdroj: http://prazskyvoucher.cz/specializovane-vouchery/prazsky-voucher-na-inovacni-projekty/

Zanechat komentář

Doplňte správnou číslici do následující rovnice: *