NOVÉ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ POTRAVIN

Ve středu 15.11.2017 proběhne na půdě VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU BRAMBORÁŘSKÉHO  v Havlíčkově Brodě již poslední (šestý) z řady seminářů na téma nové technologie zpracování a skladování potravin z Programu rozvoje venkova. V rámci této akce se dozvíte například nejnovější informace o zpracování potravin vysokým tlakem,  šetrném zpracování obilovin, HACCP – management kvality a bezpečnosti, možnostech podpory inovací z evropských fondů apod.  Veškeré dotazy můžete zasílat předem na níže uvedenou mailovou adresu.  Akce je určena pro zástupce zemědělských a potravinářských firem. Přihlásit se můžete na adrese: helena.kavanova@vupp.cz nebo na telefonním čísle 737 287 024.

8.30 – 9.00 Registrace, občerstvení
9.00 – 9.15 Zahájení, organizační informace, představení VUPP
9.15 – 10.00
Podpora inovací a spolupráce s výzkumnými organizacemi z evropských fondů a diskuse – Ing. Jiří Trnka  
10.00 – 10.30
Představení a ochutnávka speciálního druhu ječného chleba, vyvinutého v rámci projektu MZe koordinovaného VUPP 
10.30 – 11.30 Moderní postupy zpracování obilovin – Ing. Jana Rysová 
11.30- 12.00 Analytické rozbory potravinářských surovin a výrobků – Ing. Jana Rysová 
12.00 – 13.00 Exkurze – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod – RNDr. Jiří Ptáček 
13.00 – 14.00
Oběd 
14.00 – 15.00
Systémy managementu kvality a bezpečnosti  
15.00 – 17.00 Moderní způsoby zpracování potravin I., II. – Ing. Milan Houška, CSc. 
17.00 – 17.30 Diskuse 

Zanechat komentář

Doplňte správnou číslici do následující rovnice: *