INOVAČNÍ VOUCHERY – STŘEDOČESKÝ KRAJ

 

Středočeské inovační vouchery jsou finančním nástrojem podporujícím spolupráci malých a středních podniků ze Středočeského kraje s vysokými školami či výzkumnými organizacemi. Žádosti je možné podávat do konce ledna 2018 a jde o dotaci podnikatelským subjektům na služby výzkumných organizací. Dotace je ve výši 75%, min. výše dotace je 50 tis. Kč, max. výše pak 150 tis. Kč. Bližší informace včetně potřebných dokumentů k podání žádosti najdete zde: https://s-ic.cz/cs/projekty/inovacni-vouchery/

Středočeské inovační vouchery jsou finančním nástrojem podporujícím spolupráci malých a středních podniků ze Středočeského kraje s vysokými školami či výzkumnými organizacemi (tzv. poskytovateli služeb VaVaI) z ČR, a to prostřednictvím poskytnutí jednorázové dotace podnikateli na spolupráci s poskytovatelem služeb VaVaI, která je založena na transferu znalostí. Podnikatelské subjekty a výzkumné organizace si, prostřednictvím realizace menších společných projektů, ověří schopnost vzájemně spolupracovat a vytvoří si základy pro dlouhodobou spolupráci.Inovační vouchery umožňují firmám plně se soustředit na podnikání, zatímco výzkumná organizace dodá služby potřebné pro inovace, které firma z nějakého důvodu nemůže zajistit vlastními silami. Výzkumné organizace naopak díky zkušenostem ze vzájemné spolupráce s podnikatelskými subjekty získávají důležitou zpětnou vazbu pro zvyšování relevance a zkvalitňování nabídek svých aktivit a kapacit směrem k firmám, ale i pro další výzkumnou činnost a zkvalitňování výuky.

 

Zanechat komentář

Doplňte správnou číslici do následující rovnice: *