Ing. Pavel Skřivan, CSc. přednášel o výrobě bezlepkových potravin

V sobotu 2. června 2018 pořádal Ústav analýzy potravin a výživy VŠCHT Praha seminář Bezpečná výživa – netradiční potraviny, potraviny nového typu a doplňky II. Celodenní seminář moderoval Doc. Ing. Jan Pánek, CSc.  Na semináři vystoupil také ředitel VÚPP Ing. Pavel Skřivan, CSc. s přednáškou o současném stavu ve výrobě bezlepkových potravin. Vysvětlil technologický termín „lepek“ z hlediska cereální technologie, základní principy výroby bezlepkových potravin, shrnul bezlepkové suroviny, dále vysvětlil, jak se nahrazují specifické vlastnosti pšenice a žita, a jaká je technologie eliminace lepku. Na závěr připomněl, že VÚPP spravuje databázi ověřených bezlepkových potravin (www.potravinybezlepku.cz), která je dostupná zdarma a pomáhá všem zájemcům o bezlepkovou dietu se lépe orientovat v neustále se rozrůstajícím sortimentu bezlepkových potravin.

Celou prezentaci si můžete prohlédnout zde.

Zanechat komentář

Doplňte správnou číslici do následující rovnice: *