Ing. Marian Urban na mezinárodním setkání k projektu BakeSus

Mezinárodní projekt BakeSus, kterého je Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. aktivním partnerem, se blíží do svého finále a pokračuje posledním pracovním setkáním, tentokrát v historickém italském městě Perugia. Studijní materiály pro kurz zabývající se kvalitou a bezpečností potravin v pekárenském a cukrářském sektoru jsou připraveny pro otestování na prvních dobrovolnících. Jednání v Itálii se účastní také Ing. Marian Urban, PhD. z VÚPP. Projekt je realizován v rámci komunitárního programu ERASMUS+.

Zanechat komentář

Doplňte správnou číslici do následující rovnice: *