CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA SÝRŮ A KONFERENCE MLÉKO A SÝRY

Akce se za Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. účastní vedoucí výzkumu Ing. Ivana Laknerová a Ing. Pavla Novotná.

Ústav mléka, tuků a kosmetiky VŠCHT Praha, Českomoravský svaz mlékárenský a Odborná skupina pro potravinářskou a agrikulturní chemii České společnosti chemické pořádají ve dnech 22.-23.1.2020 18. ročník Celostátních přehlídek sýrů a konferenci Mléko a sýry o nových poznatcích v chemii, mikrobiologii a technologii mléka, sýrů a ostatních mléčných výrobků. Akce se uskuteční v kongresovém sále Masarykovy koleje v Praze. Na přehlídkách bude hodnocena veřejnými komisemi senzorická jakost  přírodních a tavených sýrů výrobců ČR. Součástí doprovodného programu budou odborné přednášky, výstavka sýrů a prezentace firem dodávající přístrojové vybavení pro analytiku sýrů nebo pomocné látky k výrobě sýrů.

Program konference Mléko a sýry: 

Registrace účastníků
9:00 Zahájení
9:10 Výsledky 18. ročníku Celostátních přehlídek sýrů. Čurda L., Štětina J. (Ústav mléka, tuků a kosmetiky, VŠCHT Praha)
9:30 Reformulace mléčných výrobků – Snižování obsahu soli v čerstvých sýrech. Němečková I., Havlíková Š., Forejt J., Švandrlík Z. (Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o.)
9:45 Složení mastných kyselin a senzorická jakost kozích sýrů. Doležal M., Petříčková D., Ilko V., Panovská Z., Pánek J., Štetina J. (VŠCHT Praha)
10:00 Demineralizace různých typů syrovátky pomocí elektrodialýzy a jejich následné zpracování. Vavro M., Ečer J., Kotala T. (MemBrain s.r.o.)

10:15 Přestávka
10:30 Diskuse k plakátovým sdělením
11:00 Kdo se to schovává v mléčném tuku? Li Sun1*, Dicksved Johan2, Priyashantha Hasitha1, Lundh Åse1, Johansson Monika1
(Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala)
11:15 Diverzita fungálních kontaminantů v mlékárenských provozech a produktech. Kavková M., Cihlář J., Bazalová, O., Dráb V. (Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o.)
11:30 Mikrobiologická bezpečnosť remeselnej výroby parených syrov. Lehotová V., Zelmanová B., Miháliková K., Medveďová A., Valík L. (STU Bratislava)
11:45 Inhibícia rastu mikroorganizmov z hľadiska zmeny aktivity vody. Medveďová A., Kočiš-Kovaľ M., Vrábová L., Šipošová P. (STU Bratislava)
12:00 Občerstvení
13:00 Vplyv faktorov prostredia na dynamiku rastu mikroorganizmov významných pri výrobe syrov. Šipošová P., Koňuchová M., Medveďová A. (STU v Bratislave)

13:15 Lactobacillus paracasei a Enterococcus mundtii izolované z kozieho mlieka a ich niektoré vlastnosti. Lauková A., Dvorožňáková E., Tomáška M., Drončovský M., Kološta M., Pogány Simonová M. (Institute of Animal Physiology CBs SAS-ÚFHZ CBv SAV, Košice)

13:30 Lactobacillus plantarum a jeho selektivní stanovení. Veselá K., Horáčková Š., Kumherová M., Plocková M. (VŠCHT Praha)
13:45 Vliv přídavku L-lantioninu do růstového média na produkci nisinu kmeny laktokoků. Kyselka J., Solichová K., Horáčková Š. (VŠCHT Praha)

14:00 Přestávka
14:15 Diskuse k plakátovým sdělením
14:45 Modifikace mléčných bílkovin mikrobiální transglutaminasou. Marhons Š., Čurda L., Štětina J. (VŠCHT Praha)
15:00 Vliv použití transglutaminázy na průběh tvorby gelu při kyselém a sladkém srážení kravského mléka. Buňka F., Černíková M., Tomanová M., Vintr P. (UTB Zlín)
15:15 Stanovení imunoglobulinů v sušeném mlezivu pomocí afinitní chromatografie. Zherepa V., Klojdová I., Čurda L. (VŠCHT Praha)
15:30 Příprava modelového mléčného výrobku s enkapsulovaným mlezivem a zvýšeným obsahem bílkovin.
Klojdová I., Veselá K., Kumherová M., Feldeková E., Horáčková Š., Čurda L., Štětina J. (VŠCHT Praha)
15:45 Zakončení

Anotace přednášek a plakátových sdělení najdete ZDE

Zanechat komentář

Doplňte správnou číslici do následující rovnice: *