CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA SÝRŮ A KONFERENCE MLÉKO A SÝRY

Akce se za Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. účastní vedoucí výzkumu Ing. Ivana Laknerová a Ing. Pavla Novotná. Ústav mléka, tuků a kosmetiky VŠCHT Praha, Českomoravský svaz mlékárenský a Odborná skupina pro potravinářskou a agrikulturní chemii České společnosti chemické pořádají ve dnech 22.-23.1.2020 18. ročník Celostátních přehlídek sýrů a konferenci Mléko a sýry o nových poznatcích v chemii, mikrobiologii a technologii…