soutěž pro mladé vědce

12. ročník soutěže České Hlavičky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR společně s neziskovou organizací Česká hlava Projekt, vyhlašuje již 12. ročník nejprestižnější soutěže pro talentovanou mládež v oblasti vědeckých a odborných prací České hlavičky. Neváhejte a přihlaste se!

V letošním roce se opět budou předávat ceny v pěti kategoriích:
Sanitas „Život a zdraví člověka“ – cena se uděluje za odborné práce a projekty z oblasti přírodních věd, které se zabývají lidským zdravím, biologickými a chemickými pochody, které přispívají k pochopení funkce lidského organismu, či za práce a projekty z oblasti virologie, mikrobiologie, biomedicíny a příbuzných oborů, jejichž výsledky souvisejí se zdravím člověka.

Merkur „Člověk a společnost“ – cena se uděluje za odborné práce a projekty z oblasti společenských a humanitních věd, tj. z oblasti ekonomie, historie, filosofie, psychologie, sociologie, pedagogiky, politologie, práva či z jiných příbuzných oborů, které zkoumají a popisují sociální a kulturní působení člověka a společnosti.

Genus „Člověk a svět kolem něj“ – cena se uděluje za odborné práce a projekty z oborů přírodních věd, zabývajících se prostředím kolem nás, z oblasti chemie, biochemie, biologie, mikrobiologie, geologie, paleontologie a dalších oborů, zkoumajících živou a neživou přírodu (s výjimkou fyziky a matematiky), či z oblasti přírodních věd zlepšující, nebo chránící životní prostředí.

Ingenium „Svět počítačů a komunikace“ – cena se uděluje za práce a projekty v oblastech informatiky, matematiky, elektrotechniky a komunikace.

Futura „Řešení pro budoucnost“, cena Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – cena se uděluje za praktické projekty, zlepšovací návrhy a vynálezy, technologie a inovace, které teoreticky či prakticky posouvají současný stav dopředu nebo obohacují dosavadní úroveň poznání zejména v oblastech fyziky, strojírenství, stavebnictví, průmyslu, či dopravy.

O vítězích v jednotlivých kategoriích rozhoduje odborná porota složená z předních českých vědců, např. prof. Ing. Stanislava Hronová, prof. Ing. Petr Doucek, Prof. Václav Hořejší, PhD., nebo prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs.

Uzávěrka příjmu nominací je 30. června 2018.

Více informací zde: http://www.ceskahlava.cz/cz/statut-souteze-ceske-hlavicky/

Zanechat komentář

Doplňte správnou číslici do následující rovnice: *