Oddělení potravinářského inženýrství
Department of Food Engineering
vedoucí: Ing. Aleš Landfeldo nás:

Oddělení se zabývá moderními potravinářskými zpracovatelskými procesy včetně jejich matematického modelování. Dlouhodobě se věnuje studiu využití vysokotlakého ošetření potravin. Jde o výzkum teplotních poměrů při tlakování a ve spolupráci s dalšími pracovišti i o studium vlivu vysokého tlaku na alergeny, mikroorganismy a na nutričně významné kvalitativní parametry vybraných potravin zejména rostlinného původu (např. ovocno-zeleninové šťávy). Oddělení se rovněž věnuje problematice sterilace práškových potravin metodou tzv. suchého tepla a hledáním nových postupů mikrobiální dekontaminace krájené zeleniny. Významnou pozornost věnuje též výzkumu nových potravin na bázi vaječného bílku s vysokým sytícím účinkem, které by mohly přispět k řešení problémů obezity (např. proteinové plátky, nudle), a to včetně ideových návrhů malých laboratorních pokusných zařízení, na nichž je možno připravit vzorky pro klinické testy. Studuje vybrané fyzikální vlastnosti potravin a vede a doplňuje Databanku informací o fyzikálních vlastnostech potravin.

hlavní náplň činnosti:

 • zpracovatelské procesy, jejich studium, navrhování a modelování
 • fyzikální vlastnosti potravin
 • banka fyzikálních vlastností potravin

nabízíme tyto služby:

 • stanovení mechanických, reologických, tepelných a sypných vlastností potravin
 • služby databanky fyzikálních vlastností potravin (poskytování číselných dat reologických, tepelných, hmotnostních, elektrických aj. vlastností potravin)
 • navrhování, výpočty a experimentální ověřování procesů a zařízení
 • odzkušování strojů a zařízení
 • konzultace k aplikaci mikrovlnné technologie při zpracování potravin a k vývoji a výrobě hotových pokrmů, určených zejména pro finální úpravu mikrovlnným a horkovzdušným ohřevem
 • měření teplot potravin fluorooptickým systémem i termokamerou v chladicím řetězci
 • mikrobiální dekontaminaci práškových potravin suchým teplem
 • výzkum a ověřování vysokotlaké pasterace pro různé druhy potravin
 • matematické modelování tepelných procesů
 • přístroj na měření rychlosti zmrazování (.pdf)
 • zařízení na řízené rozmrazování potravin (.pdf)
   

náš tým:

jméno místnost telefon 296792... e-mail
HOUŠKA Milan, Ing. CSc. 113 306, 337, 366 M.Houska@vupp.cz
KÝHOS Karel 116 309 K.Kyhos@vupp.cz
Kýhosová Hana 112 313 Hana.Kyhosova@vupp.cz 
LANDFELD Aleš, Ing. 133 338 A.Landfeld@vupp.cz
NOVOTNÁ Pavla, Ing. 127 316, 337 P.Novotna@vupp.cz
STROHALM Jan 133 340 J.Strohalm@vupp.cz
 

na čem pracujeme:

ocenění pro Ing. milana Houšku, csc.
Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažený realizovaný výsledek ve výzkumu a experimentálním vývoji bylo uděleno pracovníku ústavu Ing. Milanu Houškovi, CSc. Ocenění převzal na slavnostním zahájení 41. ročníku mezinárodního agrosalonu "Země Živitelka 2015" v Českých Budějovicích z rukou ministra zemědělství  Ing. Mariana Jurečky za přítomnosti předsedy senátu ČR Milana Štěcha a předsedy ČAZV prof. Ing. Viléma Podrázského, CSc.Potravinářský výrobek z obilných zrnin obohacený o lignany
Užitný vzor č
. 28359

Potravinářský výrobek z hydrolyzovaného kolagenu obohacený o lignany
Užitný vzor č. 28358

Pivo nebo nápoj na bázi piva s obsahem lignanů
Užitný vzor č. 28612

Mošt, víno nebo nápoj na bázi vína se zvýšeným obsahem přírodních lignanů a způsob jejich výroby
Patent
č. 305406

Pomazánka z okary
Užitný vzor č. 26323

Výrobek z naklíčené vigny a taveného sýra

Užitný vzor reg. č. 26322

Výrobek z naklíčeného hrachu
Užitný vzor reg. č. 26207

Studená omáčka ze sójového jogurtu
Užitný vzor reg. č. 26206

Karbanátek z naklíčené cizrny
Užitný vzor reg. č. 26205

Zahuštěná hroznová šťáva obohacená resveratrolem a kvercetinem
Užitný vzor reg. č. 26112

Potravinový přípravek na bázi čokolády s čerstvým chmelem
Užitný vzor reg. č. 25580

Probiotický přípravek pro intranasální aplikaci
Užitný vzor reg. č. 25462


Cena ministra zemědělství
Pracovník našeho oddělení pan Karel Kýhos obsadil 1.místo v soutěži o "Cenu ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje". Ocenění převzal na slavnostním zahájení 41.ročníku mezinárodního agroslaonu "Země Živitelka" v Českých Budějovicích z rukou mistra zemědělství Ing.Mariana Jurečky za přítomnosti předsedy senátu ČR Milana Štěcha a předsedy ČAZV prof.Ing.Viléma Podrázského,CSc.cena prezidenta potravinářské komory
V prvním ročníku soutěže o tuto cenu byly oceněny výrobky, které byly vyvinuty ve spolupráci s VÚPP,v.v.i., a to jednak šťávy UGO s firmou Kofola a.s., jednak bombóny Chmelinky s firmou CARLA spol. s r.o.


ocenění zlatý klas
Ocenění Zlatý Klas získaly rovněž i výrobky vyvinuté ve spolupráci s VÚPP,v.v.i., a to šťávy UGO s firmou Kofola a.s.


Nízkokalorická doplňková potravina s obsahem proteinů a způsob její výroby
Patent č. 304491

Potravinový přípravek s čerstvým chmelem a způsob jeho výroby
Patent č. 304200


Zařízení na získání části využitelného odpadu při zpracování dřeva na řezivo
Patent č. 304352


Způsob dekontaminace zeleniny kyselinou peroxyoctovou
Patent č. 304157


Poděkování uživatele
Další dopis, který jsme obdrželi od uživatelky chmelových bonbonů

více zde

Metodika nového postupu ekologické inaktivace hmyzu v zrninách vypěstovaných v bio-produkci.
Ověřená technologie
Výzkumný ústav potravinářský Praha,v.v.i., Výzkumný ústav rostlinné výroby,v.v.i., Agrotest fyto,s.r.o., PRO-BIO,obchodní společnost s.r.o.
Tato nová metoda je výsledkem výzkumné práce projektu QI 101B088, který byl podporován Ministerstvem zemědělství České republiky.

Food Tech Innovation Portal je k disposici online více zde
Konzultace nových technologií zpracování potravin, výzkumných organizací a detailů jsou k disposici na internetové stránce www.foodtech-portal.eu

Food TIP výsledek řešení projektu HighTech Europe
Food Tip video clip (cz titulky)


Čerstvá jablečná šťáva s odstraněnou reaktivitou alergenu Mal d1
Patent č. 304077

Čerstvá mrkvová šťáva bez aktivního alergenu Dau c1
Patent č. 304076


Inaktivace hmyzu v zrninách vypěstovaných v bioprodukci
instruktážní video - metoda

Video obsahuje metodiku nového postupu ekologické inaktivace hmyzu v zrninách vypěstovaných v bio-produkci. Tato nová metoda je výsledkem výzkumné práce projektu QI 101B088, který byl podporován Ministerstvem zemědělství České republiky.

Poděkování uživatele
text dopisu, který jsme obdrželi od uživatelky chmelových bonbonů

více zde

Food Tech Innovation Portal je k disposici online
www.foodtech-portal.eu
Platforma pro inovace a tvorbu sítí zvyšuje soutěživost malých a středních podniků

více zde


Patent č. 303557
Způsob inaktivace hmyzu pomocí řízené atmosféry a zařízení k provádění tohoto způsobu


Užitný vzor reg. č. 24600
Zařízení k provádění netoxické inaktivace hmyzu v zrninách ve velkoobjemových přepravních textilních vacích


Užitný vzor reg. č. 24183
Zařízení na získání části využitelného odpadu při zpracování dřeva na řezivo


Užitný vzor reg. č. 24045
Submerzně naklíčená sója s minimální mikrobiální kontaminací a sníženým obsahem alfa-galaktosidů

Užitný vzor reg. č. 24044
Luštěniny, zejména sója se sníženým obsahem alfa-galaktosidů a mikroorganismů

Užitný vzor reg. č. 23420
Potravinový přípravek s čerstvým chmelem

Užitný vzor reg. č. 22454
Termomacerovaný hroznový mošt s přídavkem kyseliny L-askorbové


Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2011
V soutěži o Cenu ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2011 zvítězila Studená rajčatovo-brokolicová omáčka (uplatněná technologie) z Výzkumného ústavu potravinářského Praha, v.v.i. - více zde

2011 EFFoST Annual Meeting
9-11 November 2011
www.effostconference.com/


Užitný vzor reg. č. 21951
Ovocno-zeleninová šťáva


HighTech Europe

Aukce znalostí – Tam kde se průmysl setkává s vědou....
V rámci veletrhu Interpack v Düsseldorfu 17. května 2011

Užitný vzor reg. č. 21830
Zařízení k provádění inaktivace hmyzu pomocí řízené atmosféry


Užitný vzor reg. č. 21725
Hroznová šťáva obohacená resveratrolem


Užitný vzor reg. č. 20924
Zeleninový nápoj s přídavkem sušené syrovátky

Novinky.cz, 18.12.2010 - Češi vynalezli proteinové nudle, mohou pomoci ke zdravější výživě

Náš ústav je partnerem projektu ICE-E, více informací na www.ice-e.eu

Užitný vzor reg. č. 21502
Studená rajčatovo-brokolicová omáčka

Užitný vzor reg. č. 21488
Zařízení k netoxické efektivní ekologické inaktivaci hmyzích škůdců na principu řízené atmosféry ve skladovaných zrnech se zachováním jejich biokvality


Užitný vzor reg. č. 21423
Hroznová šťáva se sníženým obsahem sacharidů

Ústav je spoluřešitelem mezinárodního projektu HighTech Europe, viz http://www.hightecheurope.eu/

"HighTech Europe news - Knowledge auction"

First HighTech Europe Workshop on novel packaging technologies
SALIMA, BVV Brno,
4.3.2010 http://www.hightecheurope.eu/ leták zde


Postery 2010
allergenicity of Main Birch allergen rBet v1 and high pressure treatMent
I. Setinova 2, M. Kminkova 1, J. Strohalm 1, M. Heroldova 3, P. Novotna 1, S. Honzova 2 , H. Vavrova 3, P. Kucera 3, A. Proskova 1, M. Houska 1
1 Food Research Institute Prague, 2 Center of Immunology, Imumed, 3 Department of Allergology and Clinical Immunology of the Faculty Hospital Kralovske Vinohrady,Prague

Proteinový plátek z kombinované bílkoviny
Kýhos K., Novotná P., Strohalm J., Ouhrabková J., Vavreinová S., Houška M.
Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i

Quasi adiabatic compression heating of selected foods
Ales Landfeld, Jan Strohalm, Radek Halama, Milan Houska,
Food Research Institute Prague, Czech Republic


Sledování údržnosti čerstvých, čerstvých tlakem ošetřených a čerstvých mražených ovocno-zeleninových šťáv
Eeban V., Eichlerová E., Průchová J., Strohalm J., Gabrovská D., Houška M.
VÚPP, v.v.i.


Postery 2009
Allergenicity of main celery allergen rApi g1 and high pressure treatment
Milan Houska,*1, Milena Kminkova1 , Jan Strohalm 1, Ivana Setinova 2, Martina Heroldova 3, Pavla Novotna 1, Stanislava Honzova 2, Helena Vavrova 3, Petr Kucera 3, Alexandra Proskova 1
1 Food Research Institute Prague, 2 Center of Immunology - Imumed, Prague, 3 Department of Allergology and Clinical Immunology of the Faculty Hospital Kralovske Vinohrady,Prague, Czech Republic

Thermal diffusivity estimation of mashed potatoes and olive oil at high pressure
Ales Landfeld, Jan Strohalm, Milan Houska, Karel Kyhos, Karel Hoke, Rudolf Zitny1
Food Research Institute Prague,
1Czech Technical University in Prague, Czech RepublicPostery 2008
VLIV VÝŠE TEPLOTY A DOBY VÝDRŽE NA OBSAH LYKOPENU A BARVU HOMOGENÁTU Z RAJČAT
Novotná P. 1, Holasová M. 1, Fiedlerová V. 1, Zelený F. 2, Zelená E. 2, Průchová J. 1, Strohalm J. 1, Kýhos K. 1, Houška M. 1
1-Výzkumný ústav potravinářský Praha, 2-Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha


Postery 2007
Změny obsahu vybraných vitaminů a hygienické a senzorické jakosti naklíčených zrn pšenice ošetřených vysokým tlakem (460kB)
Holasová M.1, Fiedlerová V.1, Gabrovská D.1, Gřesová P.2, Houška M.1, Loučková K.2, Mašková E.1, Paulíčková I.1, Průchová J.1, Strohalm J.1
1 VÚPP Praha,v.v.i., 2 Beskyd Fryčovice, a.s


Postery 2006
Nutriční hodnocení pohanky a její potravinářské využití
(824kB)
Gabrovská 1 D., Vavreinová11 S., Rysová 1 J., Ouhrabková 1 J., Paulíčková 1 I., Hoke1 K., Houška M. , Prokeš 2 J., Helánová 2 A.
1 Výzkumný ústav potravinářský Praha, Radiová 7, Praha 10, 102 31, 2 VÚPS a.s., Sladařský ústav Brno, Mostecká 7, 614 00 Brno

Postery 2005
Changes in Hulless Barley Nutritional Quality During Grain Processing and Utilisation
Kateřina Vaculová1, Dana Gabrovská2, Josef Prokeš3, Jarmila Ouhrabková2, Karel Hoke2, Milan Houška2, Jana Rysová2 and Ivana Paulíčková2
1 Agrotest, Agricultural Testing, Advisory Services and Research, Ltd., Havlickova 2787, 767 01 Kromeriz, Czech Republic, e-mail: vaculova@vukrom.cz,
 www.vukrom.cz, 2 Food Research Institute Prague, Radiova 7, 102 31 Praha, Czech Republic,
www.vupp.cz, 3 Research Institute of Brewing and Malting Praha, Malting Institute Brno, Mostecka 7, 614 00 Brno, Czech Republic, www.beerresearch.cz


Databanka fyzikálních vlastností potravin
poskytuje číselná data reologických, tepelných, hmotnostních, elektrických aj. vlastností potravin
seznam potravin
seznam fyzikálních vlastností potravin
seznam literárních pramenů k disposici v databance
Kontakt:
Ing.Mayer Zbyněk,CSc.,e-mail: Z.Mayer@vupp.cz
Ing.Houška Milan,CSc.,e-mail: M.Houska@vupp.cz


Možnost stahování  vytvořených modelů Termo a Baroinaktivace v rámci řešení grantu MZe 1B44040 (.pdf)
Modely jsou vytvořeny jako makra v Excelu.
Zájemci o modely mohou psát na e-mail: m.houska@vupp.cz

Výsledky řešení projektu QF3287 (financovaného MZe) již zavedeny v praxi (.pdf)
Řešení projektu QF3287 tedy umožnilo dodat na trh České Republiky první vysokým tlakem ošetřené potraviny. Mezi nimi jsou mrkvová šťáva, šťáva z červené řepy a šťáva z brokolice, jablka, pomeranče a citrónu.
Navštivte též stránky Beskydu Fryčovice, a.s.: www.beskyd.cz

větší obrázek větší obrázek


Databáze součinitelů přestupu tepla do modelů potravin umístěných do prodejní vitríny

>>>více zde
Database of surface heat transfer coefficients for model foods placed into the display cabinet
Database was prepared by Ales Landfeld, Karel Hoke and Milan Houska
>>>more here

napsali o nás:

Ta naše povaha česká - Jídlo s ručením omezeným
(kliknutím na odkaz spustíte video)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1100627928-ta-nase-povaha-ceska/311294340110003/


"Ta naše povaha česká - Jídlo s ručením omezeným"
ČT2, čtvrtek 15.9.2011, 21.00 h
,
více zde

Novinky.cz, 18.12.2010 - Češi vynalezli proteinové nudle, mohou pomoci ke zdravější výživě

Novinka na českém trhu - Šmakoun, Technický týdenník 4/2004 (zde)

Josef Tuček: Rajče vydrží zátěž, která by rozmačkala ponorku - Příloha Hospodářských novin, 10.4.2003 .pdf (verze z webu www.hn.ihned.cz)

Eva Mullerová: Falšování potravin je útok na ekonomické zájmy klienta - Právo, 2. 11. 2002
 


BACK