ENGLISH | CZECH

VÝZKUMNÝ  ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÝ PRAHA, v.v.i., RADIOVÁ 7, PRAHA 10 

50 let VÚPP,v.v.i.
1958 - 2008

 Domov | Aktuality | struktura | Oddělení | Výzkum | Spolupráce | Publikaceslužby | Kontakt | Proti Korupci
 DATABÁZE BEZLEPKOVÝCH Výrobků | IPPCCPTT | CKPVT

e-mail: vupp@vupp.cz 

 

Výzkumný ústav potravinářského průmyslu byl založen v roce 1958. V průběhu padesátileté existence si ústav získal významné postavení mezi vědecko-výzkumnými pracovišti, a to jak doma, tak v zahraničí. Ústav představuje komplexní pracoviště, které řeší úkoly základního, průřezového a aplikovaného výzkumu v oblasti chemie, biochemie a technologie potravin, výživy i potravinářského inženýrství a techniky.

Od 1.1.2007 je Výzkumný ústav potravinářský Praha veřejnou výzkumnou institucí zřízenou v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 341/2005 Sb. k 1.1.2007 zřizovací listinou MZe č.j.: 22971/2006 ze dne 23.6.2006.


Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i., je svou činností orientován především na zlepšení úrovně stravování naší populace a na ozdravění nabídky potravin na našem trhu. Je zaměřen na zdokonalování postupů při zpracování potravin od začátku výroby až po jejich konečnou přípravu, na vývoj speciálních potravin pro skupiny obyvatel s mimořádnými zdravotními potravními nároky, na vyhledávání a vývoj souvisejících kontrolních a hodnotitelských metod, analytiku včetně provádění specifických rozborů a rovněž na vývoj a výrobu speciálních měřících zařízení a techniky. Aktivita ústavu sestává v posledních letech z činnosti hlavní - řešení výzkumných projektů a úkolů a z činnosti hospodářské, spočívající v plnění zakázek, provádění služeb, poradenské a konzultační činnosti.

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i., je členem Asociace výzkumných organizací (AVO) a Centra potravinářských technologií a technik (CPTT) .

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.,  je kontaktním místem Evropské rady potravinářských informací - EUFIC (European Food Information Council). Z informací  EUFIC Food Today publikuje VÚPP české (slovenské) verze článků společně s Výskumným ústavom potravinarskym v Bratislavě, který je kontaktním místem EUFIC pro Slovensko a současně koordinačním místem EUFIC pro střední a východní Evropu.


Náš ústav je partnerem projektu ICE-E,
více informací na www.ice-e.eu

Ústav je spoluřešitelem mezinárodního projektu HighTech Europe,
viz http://www.hightecheurope.eu/

"HighTech Europe news - Knowledge auction"


Výrní zprávy
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Ročenky
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998


Databáze Bezlepkových výrobků
(průběžná aktualizace)
Od 1.1.2011 je pro označování analyzovaných výrobků v laboratoři VÚPP,v.v.i. používáno již Nařízení komise (ES) č. 41/2009.
www.potravinybezlepku.cz


Zemědělsko-potravinářský terminologický slovník je provozován Ústavem zemědělské ekonomiky  a informací ve spolupráci a s odbornou garancí České akademie zemědělských věd. Slovník je koncipován jako otevřený a je průběžně doplňován a aktualizován. V současné době obsahuje více než 18 tisíc hesel členěných do 24 oborů http://www.agronavigator.cz/ts.


 

 
Poslední aktuality


objekt K Pronájmu

VÚPP, v.v.i., nabízí ve svém areálu k pronájmu samostatný, plně vybavený jednopatrový objekt, popř. jeho část. Celková výměra těchto prostor činí 1080 m2 (na obr. výše objekt vpravo vzadu s rovnou střechou, větší obr.zde). Možno využít jako dílny, sklady a kanceláře. Ostraha a parkovací místa v areálu jsou zajištěny.

Kontakt
Ing. Ševčík - hospodářská správa
Tel.: 296 792 239, 296 792 263
GSM: 737 287 021


X. Symposium Společnosti pro probiotika a prebiotika,
Kongresové centrum Ústřední vojenské nemocnice
v Praze 6 – Střešovicích, 14. dubna 2015 od 9.00 hod

Pozvánka - Přihláška - Program
(poslední aktualizace 11.2.2015)
více zde


Oponentury (Pozor Změna!)
Pozvánka na projednání periodických a závěrečných zpráv projektů, řešených ve VÚPP,v.v.i. v roce 2014: 19.ledna 2015, 20. ledna 2015 a 26. ledna 2015
Pozvánka na projednání periodické zprávy o využití institucionální podpory na dlouhodobý rozvoj výzkumné organizace za rok 2014: 27. ledna 2015
(poslední aktualizace 12.1
.2015)
více zde


Tematická konference potraviny, zdraví a výživa
Pozvánka - Program - Organizační pokyny
(poslední aktualizace 7.1.2015)
více zde


Databáze Bezlepkových výrobků
(databáze je dostupná na nové adrese a je průběžně doplňována)
(průběžná aktualizace)
www.potravinybezlepku.cz


Světový den výživy
Sborník ze Semináře ke Světovému dni výživy, 22.10.2014
(poslední aktualizace 19.12.2014)
více zde


cena prezidenta potravinářské komory
V prvním ročníku soutěže o tuto cenu byly oceněny výrobky, které byly vyvinuty ve spolupráci s VÚPP,v.v.i., a to jednak šťávy UGO s firmou Kofola a.s., jednak bombóny Chmelinky s firmou CARLA spol. s r.o.
(poslední aktualizace 19.9.2014)
více zde


ocenění zlatý klas
Ocenění Zlatý Klas získaly i výrobky vyvinuté ve spolupráci s VÚPP,v.v.i., a to šťávy UGO s firmou Kofola a.s.
(poslední aktualizace 19.9.2014)
více zde


Protikorupční strategie ústavu
16. ledna 2013 schválila vláda usnesení č. 39, jímž ukládá členům vlády plnit opatření uvedená ve Strategii vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014.
(poslední aktualizace 18.9.2014)
více zde


Cena ministra zemědělství
Pracovník našeho ústavu pan Karel Kýhos obsadil 1.místo v soutěži o "Cenu ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje". Ocenění převzal na slavnostním zahájení 41.ročníku mezinárodního agroslaonu "Země Živitelka" v Českých Budějovicích z rukou mistra zemědělství Ing.Mariana Jurečky za přítomnosti předsedy senátu ČR Milana Štěcha a předsedy ČAZV prof.Ing Viléma Podrázského,CSc.
(poslední aktualizace 8.9.2014)
více zde


Publikace 2013
(poslední aktualizace 30.7.2014)
>>>
více zde


Ročenka 2013
(poslední aktualizace 30.7.2014)
2013


Substrát pro pěstování hub
Patent č. 304304
(poslední aktualizace 9.7.2014)
více zde


Nízkokalorická doplňková potravina s obsahem proteinů a způsob její výroby
Patent č. 304491
(poslední aktualizace 10.7.2014)
více zde


Potravinový přípravek s čerstvým chmelem a způsob jeho výroby
Patent č. 304200
(poslední aktualizace 8.7.2014)
více zde


Výroční Zpráva 2013
Výroční zpráva VÚPP, v.v.i., za rok 2013
(poslední aktualizace 26.6.2013)


Zařízení na získání části využitelného odpadu při zpracování dřeva na řezivo
Patent č. 304352
(poslední aktualizace 5.5.2014)
více zde


TEORIE A PRAXE MĚŘENÍ VODNÍ AKTIVITY A JEJÍ VÝZNAM PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI POTRAVINÁŘSKÝCH A FARMACEUTICKÝCH VÝROBKŮ Pozvánka na 19. seminář: Téma – Aw, teplota, pH, vlhkost, zbytkový O2/CO2
VÚPP, Radiová 7, Praha 10, dne 21.5.2014
(poslední aktualizace 16.4.2014
více zde


Články o výživě
články z bulletinu EUFIC FOOD TODAY (N° 87)
(poslední aktualizace 8
.4.2014
více zde


Projekt Popularizace Zdraví - Po.Zdrav

Shrnutí projektu (2013)03
(poslední aktualizace 14.1.2014)
projektový web www.jimehlavou.cz
více zde


Způsob dekontaminace zeleniny kyselinou peroxyoctovou
Patent č. 304157
(poslední aktualizace 8.1.2014)
více zde


Poděkování uživatele
Další dopis, který jsme obdrželi od uživatelky chmelových bonbonů

(poslední aktualizace
9.12.2013)
více zde


Food Tech Innovation Portal je k disposici online
Konzultace nových technologií zpracování potravin, výzkumných organizací a detailů jsou k disposici na internetové stránce www.foodtech-portal.eu
(poslední aktualizace 9.12.2013)
více zde


Food TIP výsledek řešení projektu HighTech Europe
Food Tip video clip (cz titulky)
(poslední aktualizace 9.12.2013)
více zde


Metodika nového postupu ekologické inaktivace hmyzu v zrninách vypěstovaných v bio-produkci.
Ověřená technologie
Výzkumný ústav potravinářský Praha,v.v.i., Výzkumný ústav rostlinné výroby,v.v.i., Agrotest fyto,s.r.o., PRO-BIO,obchodní společnost s.r.o.
Tato nová metoda je výsledkem výzkumné práce projektu QI 101B088, který byl podporován Ministerstvem zemědělství České republiky.
(poslední aktualizace 19.11.2013)
více zde


Čerstvá jablečná šťáva s odstraněnou reaktivitou alergenu Mal d1
Patent č. 304077
(poslední aktualizace 10.10.2013)
více zde


Čerstvá mrkvová šťáva bez aktivního alergenu Dau c1
Patent č. 304076
(poslední aktualizace 10.10.2013)
více zde


Inaktivace hmyzu v zrninách vypěstovaných v bioprodukci
instruktážní video - metoda
Video obsahuje metodiku nového postupu ekologické inaktivace hmyzu v zrninách vypěstovaných v bio-produkci. Tato nová metoda je výsledkem výzkumné práce projektu QI 101B088, který byl podporován Ministerstvem zemědělství České republiky.

(poslední aktualizace 3.10.2013)
více zde


Poděkování uživatele
text dopisu, který jsme obdrželi od uživatelky chmelových bonbonů

(poslední aktualizace 18
.9.2013)
více zde


Odhořčený koncentrát amarantových bílkovin se zvýšeným obsahem vápníku a hořčíku
Užitný vzor reg. č. 25359
(poslední aktualizace 9.8.2013)
více zde


Rostlinný dezert s kustovnicí
Užitný vzor reg. č. 24724
(poslední aktualizace 7.8.2013)
více zde


Synbiotický jogurt s obsahem probiotik a fruktanů
Užitný vzor reg. č. 24725
(poslední aktualizace 7.8.2013)
více zde


35. tEmatickÁ konference Společnosti pro výživu
na téma „Kvalita potravin a potravinové mýty“
Praha, 25.4.2013
Sborník Kvalita potravin a potravinové mýty
(poslední aktualizace 18.7.2013)
více zde


Způsob semikontinuální fermentační výroby etanolu, komplexu syrovátkových bílkovin a kvasničné biomasy ze syrovátky
Patent č. 303827
(poslední aktualizace 1.7.2013)
více zde


Ochucující složka na bázi výlisků
Užitný vzor reg. č. 24719
(poslední aktualizace 21.5.2013)
více zde


Mléčná pomazánka nebo dezert s ochucující složkou na bázi výlisků
Užitný vzor reg. č. 24718
(poslední aktualizace 17.5.2013)
více zde


XLIII. symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin
XLIII. symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin, Skalský Dvůr u Bystřice nad Pernštejnem, 27.-29.5.2013. Závazné přihlášky a další informace na http://www.czechfoodchem.cz/. Je možné ještě přihlásit posterové sdělení.
(poslední aktualizace 29.4.2013)
více zde


Databáze složení potravin ČR
Databáze složení potravin ČR je spravována a aktualizována Centrem pro databázi složení potravin ČR – společnou pracovní skupinou Ústavu zemědělské ekonomiky a informací a Výzkumného ústavu potravinářského Praha, v.v.i. Data byla zpracována a dokumentována v souladu s požadavky sítě excellence EuroFIR (European Food Information Resource). http://www.czfcdb.cz/
(poslední aktualizace 29.3.2013)
více zde


Mikrobiologická kvalita mléčných kysaných výrobků v ČR
VIII. symposium s mezinárodní účastí
pozvánka/přihláška
(poslední aktualizace 6.3.2013)
více zde


17. seminář teorie a praxe měření vodní aktivity
pozvánka/přihláška
(poslední aktualizace 19.2.2013)
více zde


Směsná ovocno-zeleninová a zeleninová šťáva s přídavkem inulinu, lecitinu a ovocného sirupu
Užitný vzor reg. č. 24817
(poslední aktualizace 29.1.2013)
více zde


Směsná ovocno-zeleninová a zeleninová šťáva s přídavkem inulinu, lecitinu a ovocného sirupu
Užitný vzor reg. č. 24747
(poslední aktualizace 29.1.2013)
více zde


Způsob inaktivace hmyzu pomocí řízené atmosféry a zařízení k provádění tohoto způsobu
Patent č. 303557

(poslední aktualizace 11.1.2013)
více zde


Zeleninová šťáva na bázi šťávy z kysaného zelí
Užitný vzor reg. č. 24657
(poslední aktualizace 10.1.2013)
více zde


Zařízení k provádění netoxické inaktivace hmyzu v zrninách ve velkoobjemových přepravních textilních vacích
Užitný vzor reg. č. 24600
(poslední aktualizace 10.1.2013)
více zde


Matematický model predikce růstu Listeria
nabídkA software pro firmy a další zájemce
Software můžnete získat na vyžádání u Vl. Erbana, e-mail: v.erban@vupp.cz, nebo A. Landfelda, e-mail: a.landfeld@vupp.cz
(poslední aktualizace 8.3.2012)
více zde


Nanovlákna
(poslední aktualizace 9.1.2012)
napsali o nás:
National geographic:
Čeští vědci vymysleli, jak na stáří: Pomocí nanovláken
České noviny: Metoda českých vědců zrychlí a zlevní výrobu látky proti stárnutí
Ihned: Čeští vědci proti stárnutí: namotali antioxidant na nanovlákna. Snadněji se tak dostane do těla

21. století: Česká věda proti stárnutí
Metro:
Vynález zpomalí stáří

více zde


Ta naše povaha česká - Jídlo s ručením omezeným
(kliknutím na odkaz spustíte video) http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1100627928-ta-nase-povaha-ceska/311294340110003/

více zde


Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2011
V soutěži o Cenu ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2011 zvítězila Studená rajčatovo-brokolicová omáčka z Výzkumného ústavu potravinářského Praha, v.v.i.
více zde


Napsali o nás
Novinky.cz, 18.12.2010 - Češi vynalezli proteinové nudle, mohou pomoci ke zdravější výživě
více zde

 


Domovská stránkaAktualityOrganizační strukturaOddělení ústavuVýzkumSpoluprácePublikaceNabízené službyAdresy a spojení  |  IPPC  |  CPTT | CKPVT
English versionCZECH VERSION
 


Poslední změna: 28.03.2015
Copyright © VYzkumnY Ustav potravinARskY Praha, 1998-2013
 

stránky VÚPP jsou umístěny na serveru firmy MC Com, s.r.o., která provozuje internetový obchod www.klubher.cz